Основи AutoCAD. Теорія

AutoCAD ("Automated Computer Aided Design") – це сучасна, відкрита для розвитку система прикладних комп’ютерних програм, яка здатна автоматизувати найрізноманітніші графічні роботи. Побудова титульного аркуша, геометричного та проекційного креслення.

Подобные документы

 • Опис, функції та застосування системного меню AutoCad. Розміщення інструментів на стандартній панелі. Зони командних рядків. Встановлення шарів та завантаження необхідних типів ліній при виконанні креслення. Настроювання параметрів текстових стилів.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2012

 • Задачи систем автоматизированного проектирования. Многозадачная среда проектирования Multiple Design Environment и ее внедрение в AutoCAD. Рабочий стол AutoCAD для Windows. Пользовательский интерфейс. Проектирование Компьютерного стола на AutoCAD 2007.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2010

 • Опис запуску, встановлення параметрів нового креслення, вводу команд, координат (із клавіатури, за допомогою графічного маркера), структури запитів, використання координатних фільтрів, вираховування точок і значень, графічних примітивів в AutoCAD.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2010

 • Общая характеристика и принцип работы системы AutoCAD, ее особенности, порядок запуска и завершения операций. Принципы управления системой AutoCAD, способы задания и выполнения команд, последовательность действий. Методика создания чертежей в AutoCAD.

  лабораторная работа, добавлен 30.04.2009

 • Загальні поняття програмного забезпечення (ПЗ) для персонального комп'ютеру (ПК). Розвиток прикладного ПЗ для ПК, пакетів прикладних програм, а також про використання прикладних програм в житті кожного користувача. Розгляд пакетів прикладних програм.

  реферат, добавлен 03.03.2010

 • Проектування 3d деталей ролика, вентиля і проекту будинку (AutoCAD Mechanical, Architectura, Компас). Розташування команд на стрічці інтерфейсу. Вивід форматних рамок і основного напису креслення. Робота зі стилями вікон. Засоби управління кольором.

  курсовая работа, добавлен 02.12.2015

 • История распространения системы AutoCAD. Требования к компьютеру, на котором планируется установить современную программу. Возможности системы, черчение и моделирование, создание произвольных форм, 3D моделей тел и поверхностей, рабочей документации.

  статья, добавлен 01.05.2010

 • Шаблон як створена заздалегідь заготовка для багаторазового застосування у процесі виконання креслень, збережена у відповідному файловому форматі. Виконання шаблона з основним написом. Послідовність дій, що дозволяють створити шаблон в системі AutoCAD.

  лабораторная работа, добавлен 09.11.2010

 • Преимущества использования AutoCAD, функциональные возможности и интерфейс программы. Команды и инструментальные средства, обеспечивающие точное и полное построение чертежей и моделей. Методы получения изображений примитивов в графической системе.

  презентация, добавлен 14.11.2011

 • Поняття комп'ютерної графіки та її значення в сучасній промисловості та рекламній діяльності. Можливості графічного пакета AutoCAD 2006 та особливості роботи з ним. Основні команди графічного редактора та режими їх роботи, сильні та слабкі сторони.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.