Гра "Пам’ять"

Розробка і обґрунтування технічного завдання, вимоги до програмної реалізації та користувача. Можливі варіанти зміни та вдосконалення програми. Початок загального алгоритму вирішення задачі. Структурні зв’язки між функціями програми, її тестування.

Подобные документы

 • Створення алгоритму програмної моделі розкладу в учбовому закладі для ефективного вирішення завдань автоматичного складання розкладу, шляхом підбору найбільш оптимальних варіантів. Шляхи реалізації розробленого алгоритму в середовищі Mathemetica 5.0.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Дослідження методу сплайнів для вирішення задачі інтерполяції. Вибір методів технічних та інструментальних засобів вирішення задачі, їх алгоритми. Розробка логічної частини програми, результати обчислень. Розв’язання задачі в пакетах прикладних програм.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2009

 • Огляд існуючих методів розробки компіляторів, детальний опис мови. Характеристика та специфіка процесу розробки програми компілятора на рівні блок-схем і тексту програми. Подання тексту компілятора, а також результатів тестування розробленої програми.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2011

 • Призначення менеджеру пристроїв. Обґрунтування вибору мови програмування. Розробка структурної схеми і опис діалогового інтерфейсу програми. Блок-схема програмного додатку, основні функції і алгоритм його роботи. Методики і інструкція його тестування.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2014

 • Тестування програмного забезпечення як процес його дослідження для отримання інформації про якість. Автоматизація тестування програми Join It - Jigsaw Puzzle. Методика тестування, структура пакету та його модулів. Вимоги до програмного забезпечення.

  дипломная работа, добавлен 24.07.2013

 • Розробка ефективних засобів навчання. Виявлення системи, способів, що сприяють підвищенню активності учнів. Призначення та область використання програми електронний довідник. Розробка алгоритму програми. Обґрунтування вибору мови і системи програмування.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2014

 • Проектування програми керування мікропроцесорним пристроєм світлової індикації на мові С та Assembler. Розробка алгоритму роботи програми, структурної та електричної принципових схем. Здійснення комп’ютерного моделювання для перевірки розроблених програм.

  курсовая работа, добавлен 04.12.2014

 • Розробка програми GameBox, яка включає в себе дві гри, судоку та пятнашки. Опис структури даних та вимоги до них, процедур і функцій користувача, стандартних процедур і функцій, які використовувались в програмі, та файлів. Результати роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 12.11.2011

 • Загальні відомості про протоколи: Інтернету, управління передачею, користувача. Функції та структури, які беруть участь у реалізації алгоритму передачі даних. Виклик та завантаження, розробка структури програми. Вхідні та вихідні данні з сервера.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2010

 • Призначення гри в хрестики-нулики та програмне забезпечення, необхідне для її функціонування. Написання програми в середовищі Borland C++ Builder. Способи виклику програми. Характер вхідних та вихідних даних. Алгоритм та тестування роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.