Католицька культова архітектура України XIV-XVIII століть

Історія виникнення та функціонування католицизму на Україні, художні традиції релігійних споруд латинського зодчества. Ренесансна культова скульптура та готика в добу середньовіччя. Будівнича діяльність католицьких чернечих орденів та стиль бароко.

Подобные документы

 • Новий стиль у храмовій архітектурі - московське бароко. Поліхромія фасадів, стіни, забарвлені в сині, червоні, жовті і зелені кольори як специфічна національна особливість архітектури бароко в середині XVIII ст. Передумови появи і розвитку класицизму.

  курсовая работа, добавлен 06.11.2009

 • Аналіз історичних умов для виникнення архітектурних стилів. Визначення причин появи нових стильових особливостей архітектури Слобожанщини ХVII-XVIII століть. Закономірності формування містобудівних систем. Огляд проблем реставрації архітектурних споруд.

  курсовая работа, добавлен 24.06.2013

 • Розвиток архітектури на Україні в XVII ст. Проникнення в будівництво національних, народних рис. Новий напрям у мистецтві цілої Європи — стиль бароко. Самобутністс барокових споруд на землях Гетьманщини, Слобідської України за часів гетьмана Івана Мазепи.

  реферат, добавлен 30.01.2010

 • Історія виникнення традицій романського стилю XI-XIII ст. Принципи зведення храмів, монастирських комплексів та укріплених замків феодалів в епоху раннього Середньовіччя. Ознайомлення із архітектурними пам'ятниками романського стилю в Франції і Німеччині.

  реферат, добавлен 13.10.2010

 • Конструкційно-технологічні особливості російської архітектури і мистецтва другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Модерн і національний романтизм в Росії; творчі художні об’єднання; етнографізм, "новоруський стиль"; стилізаторство, історизм, еклектика.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2012

 • Історична довідка про розвиток архітектури в Україні. Якісна оцінка рівню архітектурних споруд, опис архітектури споруд доби християнства. Розвиток системи хрестово-купольного храму. Внутрішнє убрання храмів, опис будівель, що збереглися до наших днів.

  реферат, добавлен 18.05.2010

 • Архітектура споруд університетів Європи, аналіз історії їх створення. Спостереження літопису розвитку архітектури європейських країн. Університет Франції - Сорбонна. Італія - Болонський університет. "Червоно корпусні" університети - Оксфорд та Кембридж.

  реферат, добавлен 28.04.2009

 • Особливості розвитку російської культури ІX-XVІІ ст.: мистецтво, писемність, архітектура. Відродження архітектури Русі після монголо-татарської навали. Архітектура Новгорода, Пскова, Москви. Нововведення в російській архітектурі 14-16 століть.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2007

 • Ранньохристиянська храмова архітектура. Символіка та загальна структура християнського храму. Християнський храм на Русі. Розвиток храмового зодчества з давнини до наших часів, особливості архітектури Софії Київської та череди відомих храмів України.

  реферат, добавлен 31.08.2009

 • Характеристика стилістичної спрямованості архітектури України 1920-х рр. Розробка Мілютіним лінійної потоково-функціональної схеми соцміст. Архітектура секційних прибуткових будинків, особняків і житлових комбінатів. Громадські споруди 1920-30 рр.

  реферат, добавлен 16.09.2014

 • Внесок Італії до європейської та світової культурної спадщини. Базиліка святого Марка у Венеції. Амфітеатр Флавіїв (Колізей). Пізанська вежа. Собор Святого Петра. Гармонія пропорцій, величезні розміри та багатство оформлення споруд. Статуя св. Лонгіна.

  презентация, добавлен 21.11.2013

 • Урбанізація світу в ХІХ-ХХ ст. та поява необхідності будувати якнайбільше житла в містах і селах. Поява та застосування нових будівельних матеріалів. Особливості застосування еклектизму, неокласицизму, модерну та інших стилів в архітектурі ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 13.10.2010

 • Повернення до античної спадщини як ідеального зразка і норми існування людини - основна ідея класицизму. Зародження класицизму у Франції XVII ст. Співіснування класицизму і бароко. Особливості архітектури класицизму в Англії, Голландії та Європі загалом.

  реферат, добавлен 13.10.2010

 • Використання в архітектурі стилів ампір, модернізм, бароко, монументалізм, бруталізм, мудехари, гай-тек, неоготика, пітореск, готичний стиль, ренесанс, гуцульська сецесія, рококо, деконструктивізм, романський стиль, еклектизм, функціоналізм, класицизм.

  презентация, добавлен 30.12.2014

 • Основные характеристики стиля. Типичные здания ранней (французской) готики, как пример Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) на острове Сите в Париже. Особенный расцвет искусства витража в эпоху Средневековья. Поздняя (английская) готика.

  презентация, добавлен 22.04.2014

 • Готическая архитектура — период развития западно- и центральноевропейской архитектуры, соответствующий зрелому и позднему Средневековью (с конца XII по начало XVI века). Готика Франции, Чехии, Испании и Британии. Кирпичная готика Германии и Польши.

  презентация, добавлен 15.03.2015

 • Искусство раннего средневековья, первый стиль, родившийся за пределами Греции и Рима. Сюжеты романской скульптуры, связанные с торжеством Иисуса Христа. История строительства церкви Нотр-Дам-ля-Гранд. Резной орнамент капителей в виде стилизованной листвы.

  презентация, добавлен 23.10.2015

 • Краткая история возникновения и эстетическое качество готической архитектуры. Проблема художественного идеала в готике. Своеобразная двойственность и проблемы готического зодчества. Собор как главный архитектурный объект эпохи готической формации.

  реферат, добавлен 03.01.2013

 • Школа классицизма конца XVIII – первой трети XIX века. Архитектурные ценности мирового значения. Переработка наследия античного зодчества. Архитектура русского классицизма. Ансамбли больниц XVIII–XIX веков. Развитие строгого ордерного классицизма.

  презентация, добавлен 15.09.2013

 • Функціональні, конструктивні та естетичні якості архітектури, організація навколишнього середовища. Видатні сучасні архітектурні споруди: мости, навчальні і спортивні заклади, готелі, промислові будівлі; стиль, призначення, класифікація, вибір матеріалу.

  реферат, добавлен 16.12.2010

 • Готический стиль в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Отличительные черты готического стиля в архитектуре. Зарождение готики в Северной Франции. Лучшие произведения готической пластики. Статуи фасадов соборов в Шартре, Реймсе, Амьене.

  реферат, добавлен 06.05.2011

 • Обґрунтування місця розташування і технологічної схеми водозабірних споруд. Розрахунок розмірів водоприймальних отворів, площі плоских знімних сіток, діаметрів трубопроводів і втрат напору в елементах споруд. Підбір дренажних насосів і допоміжних труб.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2011

 • Проблемы формирования общерусской школы зодчества. Исторические аспекты развития шатрового зодчества, его происхождение. Архитектурные памятники церковного зодчества: строительство шатровых храмов. Каменные шатровые храмы, особенности их построения.

  курсовая работа, добавлен 17.03.2012

 • Провідним функціональним типом упродовж усієї доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) були церковні будівлі як такі, що уособлювали найважливіші суспільні функції. Найхарактерніші риси архітектури у православному церковному будівництві тієї доби, їх аналіз.

  реферат, добавлен 18.02.2008

 • Памятники русского деревянного зодчества. Древесина в домостроении. Строительные приемы древних "рубленников" и методика возведения крыши. История деревянного зодчества и методы его реставрации. Экстраординарные меры по спасению остатков зодчества в РФ.

  реферат, добавлен 16.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.