Основи оподаткування підприємства

Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

Подобные документы

 • Операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування прибутку. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (акцизний податок). Розрахунок величини екологічного податку та суми сплати ПДВ до бюджету ювелірного підприємства.

  контрольная работа, добавлен 23.03.2017

 • Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

  задача, добавлен 02.02.2010

 • Місце податку на прибуток підприємств у податковій системі України. Адміністрування податку на прибуток підприємств. Аналіз місця податку на прибуток підприємств в системі доходів бюджету України. Прогнозування податкових надходжень до зведеного бюджету.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2013

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа, добавлен 08.12.2010

 • Особливості оподаткування підприємств. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та на додану вартість. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість на ПП "Рушничок НЕО". Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2010

 • Аналіз теоретичних питань щодо економічної сутності та місця податку на прибуток підприємства в системі оподаткування. Нормативно-правове забезпечення оподаткування прибутку вітчизняного підприємства. Досвід країн ЄС щодо стягнення податку на прибуток.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Джерела фінансування капітальних вкладень, сутність комерційного кредиту. Порядок визначення суми податку на додану вартість, на прибуток, акцизного податку, які слід сплатити до бюджету за квартал. Визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік.

  контрольная работа, добавлен 23.05.2014

 • Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства. Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток та узагальнення результатів її дослідження. Вплив податку на розвиток підприємств.

  реферат, добавлен 13.01.2010

 • Податок на прибуток підприємств в податковій системі України. Прибуток як об’єкт оподаткування і джерело сплати податку на прибуток. Аналіз складу і структури валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань підприємства як платника податку.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2012

 • Система оподатковування, заснована на податку на додану вартість, в країнах Європейського Союзу. Стимулювання зростання виробництва в Україні. Платники податку на додану вартість. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

  реферат, добавлен 24.02.2013

 • Економічна суть, призначення, історичні аспекти виникнення, порядок, терміни сплати акцизного податку. Аналіз надходжень акцизного податку до бюджету України. Зарубіжний досвід справляння акцизного податку та впровадження його в податкову систему України.

  курсовая работа, добавлен 30.04.2016

 • Економічна сутність, механізм здійснення і способи розрахунку податку на прибуток підприємств. Використання власного капіталу, кредиторської заборгованості, довгострокових бюджетних зобов'язань для формування фінансових ресурсів державного підприємства.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Визначення оподаткованого прибутку та податку на прибуток. Розрахунок суми зборів за користування водами для водного транспорту, гідроенергетики, за спеціальне використання підземних вод. Розрахунок податкового кредиту і суму податкового зобов'язання.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2010

 • Аналіз діючої нормативно–правової бази з податку на прибуток підприємств. Загальна характеристика фінансово–господарської діяльності підприємства ВАТ "Новокаховський завод залізобетонних конструкцій". Аналіз розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2010

 • Платники податку на прибуток підприємств: резиденти; постійні представництва нерезидентів; НБУ та його установи. Прибуток як об'єкт оподаткування. Склад валового доходу та витрат. Норми амортизації витрат. Ставка податку на прибуток підприємств.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Значення податку на прибуток для держави. Бази оподаткування в Україні і в західних країнах. Вплив податкової реформи в Україні на надходження податку до бюджету. Пропозиції щодо реформування оподаткування прибутку в контексті євроінтеграційних процесів.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Еволюція, сутність та значення податку на прибуток підприємств. Відповідальність за ухилення від сплати податку на прибуток. Аналіз механізму оподаткування прибутку промислових підприємств та шляхи його вдосконалення на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк".

  дипломная работа, добавлен 20.12.2010

 • Платники податку на прибуток, об’єкти оподаткування і бази оподаткування. Валовий дохід звітного періоду. Порядок розрахунку амортизаційних відрахувань. Звітні періоди, особливості розрахунку, значення з якими подаються податкова звітність з податку.

  дипломная работа, добавлен 14.07.2016

 • Платники податку та об'єкт оподаткування, порядок перерахування податку до бюджету. Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем роботи, від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів. Звітність платників податку.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2013

 • Аналіз сплати суб’єктом підприємництва податку на прибуток. Система податкового обігу валових доходів, витрат та амортизації. Методика складання декларації з податку на прибуток, його вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

  контрольная работа, добавлен 20.03.2011

 • Платники акцизного податку, об’єкти оподаткування, перелік підакцизних товарів. Ставки цього податку, методика його обчислення, пільги, строки сплати в бюджет і звітність платників. Сутність і призначення марок акцизного податку, контроль за його сплатою.

  лекция, добавлен 18.11.2013

 • Сутність та значення майнового оподаткування. Податок на майно підприємств. Об’єкти житлової нерухомості, що не оподатковуються. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно. Порядок та строки сплати. Орендна плата за земельні ділянки державної власності.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2013

 • Платники та база оподаткування підакцизних товарів. Мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби. Особливості обчислення податку за адвалерними ставками. Оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Історія ПДВ в Україні і світі. Платники податку на додану вартість. Вимоги і порядок щодо їх реєстрації. Особливості справляння ПДВ в зарубіжних країнах. Обчислення податку юридичними особами згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Основи оподаткування акцизними зборами, сутність акцизів. Платники та об’єкти оподаткування, види підакцизних товарів. Методики нарахування акцизних зборів, порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету. Контроль за сплатою податку.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.