Електромагнітний імпульс ядерного вибуху та захист від нього радіоелектронних засобів

Характеристика розвитку технологій зброї несмертельної дії. Аналіз поглядів військово-політичного керівництва США на використання електромагнітного імпульсу у військових цілях. Вражаючі фактори ядерного вибуху. Захист від електромагнітного імпульсу.

Подобные документы

 • Максимальные значения параметров поражающих факторов ядерного взрыва, ожидаемых на объекте. Максимальное значение избыточного давления во фронте ударной волны и максимальное значение светового импульса. Максимальное значение дозы проникающей радиации.

  контрольная работа, добавлен 27.11.2010

 • Понятие и основные функции обороны в военном деле. Особенности обороны Российской Федерации - лучшая подготовка военных, высокомобильная армия, наличие ядерного щита, стрелковое оружие и техника. История развития и применения ядерного оружия в стране.

  реферат, добавлен 17.02.2013

 • Поражающие факторы ядерного взрыва. Воздушная ударная волна и световое излучение ядерного взрыва. Толщина слоев половинного ослабления. Радиоактивное заражение при ядерных взрывах. Загрязнение местности при разрушении предприятий атомной энергетики.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Аналіз основ організації та проведення РІНР на об`єкті, послідовність проведення та залучення сил та засобів. Характеристика найбільш поширених видів СДОР, витікання яких можливе при аварії на хімічно-небезпечних обкатах. Засоби захисту при аваріях.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2010

 • Організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Характеристика шляхів оповіщення населення про загрозу. Дії під час техногенних та природних катастроф. Розрахунок збитків від втрати життя, здоров’я населення.

  доклад, добавлен 06.11.2012

 • Данные уровня радиации и видов излучения. Расчет границ очага ядерного поражения и радиуса зон разрушения после воздушного ядерного взрыва. Определение величины уровня радиации после аварии. Расчет коэффициента защиты здания при проникновении излучения.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2014

 • Ядерное оружие и виды ядерных взрывов. Воздействие поражающих факторов на элементы объектов полиграфии. Воздушная ударная волна, излучение, проникающая радиация, заражение местности, электромагнитный импульс. Вторичные поражающие факторы ядерного взрыва.

  реферат, добавлен 29.02.2012

 • Необхідність застосування основ балістики під час використання, створення та удосконалення зброї. Поняття пострілу та характеристика його періодів. Віддача зброї та вплив порохових газів та її ствол. Форми траєкторії, прямий, уражений та мертвий простір.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2012

 • Визначення режиму радіаційного захисту для підприємства. Розробка заходів по забезпеченню надійного захисту співробітників підприємства та населення у надзвичайних ситуаціях. Захист співробітників та населення на радиактивно зараженій місцевості.

  контрольная работа, добавлен 10.01.2009

 • Фінансування заходів цивільної оборони та витрат, пов'язаних із захистом населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Захист і дії людей під час пожежі. Аварії на пожеженебезпечних об’єктах. Види зброї масового ураження. Біологічна зброя, її види.

  контрольная работа, добавлен 24.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.