Постанови суду першої інстанії

Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права. Вимоги щодо судового рішення. Набрання чинності рішення суду. Ухвали суду першої інстанції. Апеляційне оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.

Подобные документы

 • Практична реалізація ідеї утворення Конституційного суду України. Завдання та принципи діяльності, структура та повноваження Конституційного суду України. Конституційне провадження та подання. Подання пропозиції щодо персонального складу суддів.

  реферат, добавлен 21.01.2010

 • Загальнотеоретичні правові аспекти апеляційного провадження як гарантії законності та обґрунтованості судових рішень. Підготовка засідання суду апеляційної інстанції. Процесуальний порядок розгляду скарги. Значення дебатів, а також їх тривалість.

  курсовая работа, добавлен 05.05.2014

 • Клiнiчна юридична освіта як новий напрям у сфері юридичної освіти США. Діяльність юридичних клінік в Україні, мета їх створення та принцип діяльності. Місце та значення юридичних клінік у системі освіти та суспільства. Приклад складання ухвали суду.

  контрольная работа, добавлен 14.02.2011

 • Створення міжнародних механізмів гарантій основних прав і свобод людини. Обгрунтування права громадянина на справедливий судовий розгляд. Характеристика діяльності Європейського суду з прав людини. Проведення процедури розгляду справи та ухвалення рішень.

  контрольная работа, добавлен 05.01.2012

 • Право апеляційного оскарження в господарському судочинстві. Сторони судового процесу. Зміст рішення, строк подання та повернення апеляційної скарги. Розширення повноважень апеляційної інстанції. Розгляд Господарського процесуального кодексу України.

  дипломная работа, добавлен 26.02.2012

 • Історія заснування Спеціального суду по Сьєрра-Леоне. Принципи формулювання персональної юрисдикції Спеціального суду та її обмеження. Проблема визначення дати початку дії часової юрисдикції та перелік злочинів, на які поширюється предметна юрисдикція.

  реферат, добавлен 17.05.2011

 • Загальні положення конституційної правосуб'єктності Верховного Суду України та її зміст. Структурні елементи конституційно-правового статусу Верховного Суду України та їх особливості. Галузевий характер правосуб’єктності учасників будь-яких правовідносин.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Розробка та прийняття статутів. Історія появи "копного суду". Передумови зближення польської та литовської систем права. Право власності як основний правовий інститут України кінця ХІV – першої половини ХVІІ ст. Злочини і покарання, судовий процес.

  контрольная работа, добавлен 06.09.2016

 • Історія становлення Конституційного Суду України, його значення. Права та обов'язки цього органу державної влади, основні напрямки і види діяльності, що здійснюється відповідно до правової охорони Конституції та здійснення конституційного правосуддя.

  реферат, добавлен 28.04.2014

 • Історія виникнення та становлення суду присяжних. Його сутнісна характеристика і принципи діяльності, умови ефективного функціонування. Організаційні та процесуальні проблеми впровадження суду присяжних в Україні і міжнародний досвід їх вирішення.

  дипломная работа, добавлен 02.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.