Організація і перспективи розвитку виробництва у сільськогосподарському підприємстві

Суть організації виробництва сільськогосподарського підприємства. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства для виявлення внутрішньогосподарських резервів. Економічна ефективність, рентабельність та конкурентоспроможність підприємства.

Подобные документы

 • Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва. Організація роботи машино-тракторного парку, ремонтної майстерні та інших обслуговуючих та переробних підрозділів. Результати виробничо-фінансової діяльності ТОВ "Агрофірма Хлібна нива".

  отчет по практике, добавлен 26.03.2012

 • Народногосподарське значення, розвиток та розміщення виробництва соняшнику в Україні. Економічна ефективність виробництва соняшнику, її показники та методика визначення. Природно-економічні умови та спеціалізація господарства. Динаміка посівних площ.

  дипломная работа, добавлен 08.12.2008

 • Поняття і показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Аналіз динаміки і виконання плану валового виробництва зерна СФГ "Урожай", оцінка трудомісткості, собівартості та рентабельності. Шляхи підвищення урожайності продукції.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2012

 • Природно-економічні умови і спеціалізація підприємства. Земельні ресурси підприємства та їх використання. Трудові ресурси і їх використання та продуктивність праці. Матеріально-технічна база і виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2008

 • Важливість галузі молочного скотарства та сучасний стан галузі. Умови утримання тварин, підходи до виробництва продукції. Проектна потужність підприємства. Обґрунтування потужності переробного підприємства, первинна та вторинна переробка його продукції.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2014

 • Поняття високоолеїнового соняшнику та його значення для споживачів. Дослідження сучасного стану виробництва соняшнику в світі. Умови розвитку виробництва та формування ефективності. Перспективи нарощування виробництва високоолеїнового соняшнику.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Природно-економічна характеристика та специфіка діяльності СТОВ "Промінь". Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва. Планування у галузях відтворення стада, потреби в кормах і реалізації продукції. Перспективи розвитку тваринництва.

  реферат, добавлен 11.05.2009

 • Сільське господарство як галузь народногосподарського комплексу. Історичний аналіз його розвитку в Україні. Особливості територіальної організації сільськогосподарського виробництва в Ковельському районі. Проблеми, перспективи та напрямки його розвитку.

  дипломная работа, добавлен 19.09.2012

 • Показники економічної ефективності використання землі та методика їх визначення. Виробничо-економічна характеристика СПТ "Урожай". Економічна ефективність використання земельних ресурсів підприємства. Динаміка валової продукції сільського господарства.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2010

 • Значення, розвиток та показники ефективності виробництва ВРХ. Показники розвитку галузі тваринництва: поголів’я, відтворення стада, продуктивність, валове виробництво. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції у підприємстві ТОВ "Аграрій СВПП".

  курсовая работа, добавлен 08.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.