Гештальтпсихологія: сутність та розвиток

Сутність, походження та історія розвитку гештальтпсихологiї, її основні представники. Передумови формування філософії Нового часу та її значення. Філософські погляди просвітників-матеріалістів Лейбнiца, Монтеска, В.Ф. Марі Аруе, Дiдро та Голбаха.

Подобные документы

 • Поняття функціоналізму та його представники, етапи становлення та розвитку, місце та значення в структурі психології. Предмет вивчення соціального дарвінізму Спенсером. Погляди вченого на державний устрій та критика його негативних властивостей.

  реферат, добавлен 24.10.2010

 • Історія психології та її предмет і задачі. Розгляд розділів історії розвитку психології. Антична психологічна думка. Розвиток психологічних знань в Середні віки і епоху Відродження. Зародження психології як науки. Психологічна думка Нового часу.

  курсовая работа, добавлен 06.04.2015

 • Психологічні ідеї Нового часу: головні ідеї Галілея, Декарта, Спінози, Гоббса, Лейбніца. Визначення та зміст гештальт-психології, видатні представники даного напряму в психології, та ступінь використання його основних принципів на сучасному етапі.

  контрольная работа, добавлен 31.01.2011

 • Психологічна сутність уяви та основні психологічні умови розвитку дитячої уяви. Особливості розвитку уяви в дошкільному віці та значення сюжетно-рольових ігор в соціальному вихованні дитини. Особливості дій дошкільників в сюжетно-рольових іграх.

  курсовая работа, добавлен 26.05.2019

 • Визначення неврозу. Класифікація неврозів. Клінічна картина дитячих неврозів. Етіопатогенез неврозів в історичному аспекті. Основні фактори формування дитячих неврозів. Сучасні зарубіжні погляди на формування та розвиток дитячих неврозів. Тривога і уникне

  реферат, добавлен 11.05.2005

 • Сутність виховання в контексті педагогіки, психології, філософії; основні етапи й напрямки розвитку соціології виховання. Особливість впливу на виховання соціального середовища в суспільстві на матеріалах дослідження виховної роботи у ВУЗах системи МВС.

  дипломная работа, добавлен 11.08.2011

 • Ґендер та стать: сутність та відмінності; гендерні стереотипи, їх формування в сім’ї: передумови закріплення, вплив на дитину, види та способи досягнення гендерної толерантності. роль батька і матері, жінки та чоловіка у гендерній соціалізації дитини.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2012

 • Сутність, завдання та методологічна основа дитячої психології, умови її виникнення та історія. Вивчення фактів та закономірностей психічного розвитку дитини. Дитяча психологія у системі гуманітарних наук, її значення в практичні діяльності вихователя.

  реферат, добавлен 13.10.2012

 • Поняття психіки, її сутність і особливості, етапи розвитку в живих істот. Фактори активізації діяльності особистості, методи їх пробудження. Самонавіювання, його сутність, прийоми, роль та значення в професійній діяльності моряка, практичне застосування.

  контрольная работа, добавлен 26.02.2009

 • Природа та сутність здібностей як психологічного явища. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Індивідуалізація розвитку художніх здібностей дітей, їх психологічний вплив на формування особистості, рекомендації щодо подальшого розвитку.

  курсовая работа, добавлен 21.08.2015

 • Сутність функціоналізму як напрямку психологічної науки, його специфіка, предмет та методи вивчення. Попередники функціоналізму та його найяскравіші представники, їх вклад в розвиток науки. Переворот у природознавстві Чарльза Дарвіна, аналіз його робіт.

  реферат, добавлен 24.10.2010

 • Сутність уяви як психологічного пізнавального процесу, її різновиди та відмінні риси, основні функції в становленні особистості. Дослідження механізму розвитку уяви, його особливості та специфічні ознаки в період дошкільного та молодшого шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2010

 • Психічний розвиток дітей як передумова формування різноманітних функцій і здібностей: розумових, фізичних, соціальних; суспільні умови впливу. Роль активної діяльності дитини в процесі пізнання навколишнього світу, значення спадковості і виховання.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Погляди на інтелект у рамках психодіагностки у XIX-XX ст. Поняття та сутність інтелекту, моделі і структури. Характеристика тестів діагностування інтелекту. Організація дослідження по визначенню інтелекту працівників проектно-вишукувального інституту.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2014

 • Значення терміну "ономастика". Історія виникнення імен людини, основні напрямки їх походження. Здобуття прізвищ на території Російської Імперії і в Європі. Відповідність українських і іноземних прізвищ. Нерозривний вплив ім’я і по-батькові на особистість.

  реферат, добавлен 07.04.2011

 • Характеристика сучасних сімейних стосунків. Психологія сімейного виховного впливу на розвиток особистості. Сутність конфліктів: їх причини, наслідки та вплив на характер і особливості розвитку дитини. Особливості корекції дитячо-батьківських відносин.

  дипломная работа, добавлен 19.10.2011

 • Становлення особистості в концепції американського психолога Еріка Еріксона. Сутність епігенетичного принципу особистісного розвитку. Стадії психосоціального розвитку особистості та їх характеристика. Причини важливих психологічних криз особистості.

  реферат, добавлен 21.09.2010

 • Потреба в пошуку закономірностей розвитку людини у процесі життя. Онтогенез це індивідуальний розвиток людини. Розробка науково обґрунтованої періодизації отногенезу. Основні етапи онтогенезу. Стадійність розвитку вказує на безперервність процесу.

  реферат, добавлен 06.04.2009

 • Історія виникнення та розвитку арт-терапії, її сутність та основоположники. Застосування в психотерапії художньої творчості, суть бібліотерапії, відеотерапії, ігротерапії, драматерапії, маскотерапії, ізотерапії. Структура арт-терапевтичного заняття.

  презентация, добавлен 14.12.2011

 • Історія виникнення психіатрії як науки. Теорія спадкового походження порушень психічної діяльності Цезаря Ломброзо. Біологічна концепція в психіатрії. Психологічна теорії Зигмунда Фрейда. Концепція взаємодії психіатрії та неврології Вільгельма Грізінгера.

  реферат, добавлен 20.08.2010

 • Психологічна характеристика розвитку дитини на всіх етапах дошкільного дитинства. Рушійні сили та етапи розвитку дитини. Формування дитини за теорією "Я-концепції". Психологічні новоутворення підліткового віку. Розвиток спонукальної (мотиваційної) сфери.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2015

 • Казка як вид літературної творчості, її історія походження. Ефективність використання казки в роботі з дітьми дошкільного віку. "Добро" та "зло", форми сприйняття понять. Казкотерапія як сучасний метод практичної психології, його головні переваги.

  контрольная работа, добавлен 10.11.2012

 • Теоретичне узагальнення функціонального стану організму людини під час виникнення стресу. Основні підходи та погляди на сутність стресу, характер стресорів та його симптоми. Аналіз компонентів емоційного стресу, що дозволить попередити його виникнення.

  статья, добавлен 07.11.2017

 • Теоретично-методологічні дослідження в психології: сутність здібностей, їх зв`язок з обдарованістю, інтересами та типологією людей. Помилковість фаталістичного погляду на здібності. Френсис Гальтон і його вплив на розвиток сучасної психологічної науки.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2012

 • Емоційна сфера дитини та її розвиток. Провідна діяльність - джерело розвитку емоційної сфери. Роль дорослого у формування почуттів дитини. Експериментальне дослідження рівня емоційного розвитку у дитини раннього віку, аналіз отриманих результатів.

  дипломная работа, добавлен 22.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.