Правовий статус депутата України

Ознайомлення із обов'язками, гарантіями діяльності та правовим статусом депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. Особливості здійснення повноважень представниками інтересів територіальної громади села, селища та міста.

Подобные документы

 • Дослідження загальної організації та основних завдань органів юстиції в Україні. Визначення особливостей правового статусу головних управлінь юстиції в областях. Характеристика правових засад їхньої діяльності, обсягу прав і обов’язків, керівного складу.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2013

 • Сутність та роль Міністерства фінансів України, його завдання. Організаційно-правові основи діяльності, структурні елементи, права та обов'язки Міністерства фінансів. Основні напрямки покращення діяльності та ровзитку Міністерства фінансів України.

  курсовая работа, добавлен 06.11.2011

 • Конституционно-правовой статус депутата парламента России, мандат депутата. Правовой статус кандидата в депутаты, депутата представительного органа местного самоуправления. Гарантии депутатской деятельности - неприкосновенность, права и обязанности.

  реферат, добавлен 19.04.2012

 • Поняття "правового режиму" об’єкту цивільного права. Класифікація та різновиди об’єктів цивільного права за правовим режимом. Нетипові об’єкти цивільного права, їх характеристика: інформація та результат творчої діяльності, нетипові послуги та речі.

  курсовая работа, добавлен 26.04.2011

 • Правова категорія "владні управлінські функції", яка розкриває особливості правового статусу суб’єкта владних повноважень у публічно-правових відносинах. Обґрунтування висновку про необхідність удосконалення законодавчого визначення владних повноважень.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Місце Верховної Ради України в системі державної влади України. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Призначення Всеукраїнського референдуму про довіру Президентові. Прийняття Конституції країни 28 червня 1996 року та її вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2015

 • Правовий статус та основні обов’язки працівників міліції. Працівник міліції як представник державного органу виконавчої влади. Специфічні ознаки служби співробітників ОВС (міліції). Обов’язки працівникiв міліції наділений комплексом відповідних прав.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2010

 • Об'єднання громадян у політичній системі України. Вибори народних депутатів. Сучасні тенденції суспільного розвитку та конституційно-правове закріплення їх місця і ролі в політичній системі України. Участь держави у фінансуванні політичних партій.

  реферат, добавлен 07.02.2011

 • Понятие, содержание, элементы правового статуса депутата парламента. Полномочия, права, гарантии и ответственность депутата Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания России с точки зрения текущего российского законодательства.

  дипломная работа, добавлен 05.03.2013

 • Проведение подробного анализа элементов правового статуса депутата Государственной Думы и обобщение исследований ученых-правоведов, сделанных в области элементов, составляющих правовой статус. Возникновение, прекращение и срок действия мандата депутата.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.