Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Сутність грошових потоків та методи управління ними: основні елементи поняття, форма економічного ефекту, що генерується грошовими коштами підприємства, інвестиції. Фактори, що впливають на рух вхідних і вихідних фінансових потоків, ознаки класифікацїї.

Подобные документы

 • Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2010

 • Умови здійснення та сутність інвестиційного проекту. Обґрунтування джерел фінансування. Формування грошових потоків. Розрахунок економічної ефективності інвестиції, фінансовий план. Класифікація ризиків та визначення граничних параметрів проекту.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2010

 • Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2011

 • Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2010

 • Аналіз структури і динаміки статей активу і пасиву балансу підприємства. Структура майна та джерела його фінансування. Аналіз ліквідності, платоспроможності, прибутковості і рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків та ринкової активності.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2012

 • Аналіз показників бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати. Аналіз грошових потоків підприємства у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначення чистого грошового потоку. Класифікація дебіторської заборгованості.

  курсовая работа, добавлен 01.10.2011

 • Поняття грошового обороту та його економічна основа. Модель грошового обігу. Сутність пересування фінансових потоків. Поняття грошової маси, агрегатів та грошової бази. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. Суть закону, що його описує.

  контрольная работа, добавлен 30.01.2015

 • Аналіз фінансового стану та грошових потоків ПАТ "Новомосковський трубний завод". Динаміка складу, структури активів і пасивів підприємства. Підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи організації.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2013

 • Процес формування бюджету. Визначальні характеристики бюджету підприємства. Оцінка виконання бюджету з урахуванням ризиків за окремими видами доходів і статтям витрат. Збільшення обсягу фінансових інвестицій. Синхронізація грошових потоків.

  реферат, добавлен 22.12.2013

 • Модель грошового обігу. Емісія додаткової грошової маси. Продаж продуктів через світовий ринок. Формування грошових доходів сімейних господарств – національний доход. Заощадження, що надходять на грошовий ринок. Інвестиції на розширення виробництва.

  презентация, добавлен 24.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.