Основні положення про приватизацію земель

Правові засади приватизації земель, види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Ведення фермерського та особистого селянського господарства їх оренда, продаж та дарування. Режим регулювання екологічно уражених земель та їх консервація.

Подобные документы

 • Застосування адміністративного обігу земельних ділянок як способу забезпечення переходу прав на них. Перелік земель комунальної власності, які не передаються у приватну власність. Цивільно-правовий обіг земельних ділянок. Правовий режим земель енергетики.

  контрольная работа, добавлен 10.04.2014

 • Сутність та зміст земельних прав громадян, пов’язаних із використанням земель. Аналіз підстав набуття, шляхів реалізації та використання прав на землю. Загальна характеристика окремих форм використання земель в Україні, а саме сервітуту та оренди землі.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2010

 • Поняття та зміст державного регулювання в сфері встановлення земельних сервітутів. Правовий режим земель охоронних зон в Україні. Державне регулювання та реєстрація правових відносин в сфері встановлення обмежень у використанні земельних ділянок.

  магистерская работа, добавлен 19.11.2014

 • Поняття, склад та загальна характеристика земель лісогосподарського призначення. Поняття і зміст правової охорони земель. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Віднесення земельних ділянок до складу земель лісового фонду.

  контрольная работа, добавлен 07.03.2011

 • Поняття та механізми діяльності ринкового обігу земель, порядок формування його принципів та нормативно-законодавчої бази. Характеристика суб’єктів та об’єктів ринку земель, їх взаємодія. Сучасні способи продажу земельних ділянок, їх особливості.

  реферат, добавлен 16.01.2010

 • Конкурентні способи продажу земельних ділянок. Досвід проведення земельних торгів в Україні. Формування ціни на земельні ділянки. Єдина система обліку земель та їх потенційних покупців. Окремі проблеми правового регулювання земельних аукціонів.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2010

 • Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок. Державне регулювання продажу земельних угідь на конкурентних засадах. Особливості викупу ділянки для суспільних потреб. Умови примусового відчуження земельної власності з мотивів суспільної необхідності.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2010

 • Землі водного фонду як самостійна категорія земель України. Правовий режим земель водного фонду: поняття, види, зміст і набуття права власності. Контроль за використанням та охороною земель водного фонду, відповідальність за порушення правового режиму.

  дипломная работа, добавлен 16.05.2012

 • Правовое регулирование прав городских земель в Республике Беларусь. Категории земель, которые можно включить в состав земель городов. Обязательность градостроительных проектов и их типы. Режим и структура городских земель. Земли общего пользования.

  реферат, добавлен 22.01.2009

 • Поняття, юридичні ознаки оренди землі в Україні. Законодавство про оренду. Земельна та аграрна реформи. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення. Особливості оренди земельних ділянок. Договір оренди земельної ділянки.

  реферат, добавлен 11.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.