Концепція ощадливого виробництва

Економічна сутність поняття "ощадливе виробництво", його цілі та задачі, напрямки та принципи діяльності. Основна ідея теорії ощадливого виробництва та підходи до його реалізації. Компанії, що використовують дане виробництво, перспективи в Україні.

Подобные документы

 • Дослідження концепції ощадливого виробництва як способу підвищення операційної ефективності на підприємстві. Характеристика системи управління операційною діяльністю. Порівняльний аналіз організації операційної діяльності з виробництва товарів та послуг.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2015

 • Характеристика ТОВ Фірма "Меркурій". Організація допоміжного виробництва на підприємстві та основні його задачі: організація ремонтного та енергетичного господарства; матеріально-технічне постачання, організація транспортного та складского господарства.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2010

 • Цілі й завдання плану реалізації продукції. Методи дослідження кон’юнктури ринку. Оцінка конкурентоспроможності товару. Зміст і порядок розроблення виробничої програми та потужності. Планування потреби в персоналі й виробничої інфраструктури підприємства.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2010

 • Технологічна відособленість засобів виробництва та робочої сили. Сутність та функції підприємства. Історія "підприємництва" в Україні. Найбагатші українці. Тісні зв’язки між галузями з поділу праці та обміну продукцією. Основна виробнича функція.

  презентация, добавлен 07.11.2013

 • Поняття, види, підсистеми та ієрархія операційних систем, їх взаємозв'язок з іншими функціями організації. Аналіз структури операційної системи на українських промислових підприємствах. Складання оптимальної програми виробництва та реалізації продукції.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Сутність, зміст і види ефективності виробництва. Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний". Аналіз використання виробничих потужностей. Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва.

  дипломная работа, добавлен 08.10.2004

 • Визначення поняття групи, її основні види та принципи функціонування. Особливості управління групою підлеглих з погляду теорії мотивації. Загальна характеристика методів регулювання трудової поведінки. Поняття коучінгу, його трактування, цілі та принципи.

  реферат, добавлен 12.05.2010

 • Економічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність: сутність та результати. Інвестиційні плани та проекти як результат інвестиційної діяльності. Місце і значення інвестиційного менеджменту у бізнесі, його поняття, мета та завдання.

  курсовая работа, добавлен 23.08.2010

 • Економічна сутність витрат, їх оцінка. Управління витратами на гірничо-збагачувальних комбінатах. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ "Північний ГЗК". Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2014

 • Резюме, цілі і стратегія підприємства, характеристика продукту. Розробка планів: маркетингу, виробництва, юридичного та фінансового. Вплив на навколишнє середовище. Експорт кисломолочної продукції. Програма інвестування, зменшення ризиків та страхування.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.