Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Вплив уроків зв’язного мовлення на розвиток дитини. Організація роботи учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення. Розвиток мовлення. Систематизація поглядів вчених – мовознавців та психологів на процес розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

Подобные документы

 • Характеристика фонетико-орфоепічного рівня розвитку мовлення. Усні та письмові перекази, твори. Напрямки лексичного рівня розвитку мовлення. Етапи діяльності вчителя і учнів, спрямованих на опанування уміннями відтворювати тексти різних типів та стилів.

  контрольная работа, добавлен 23.07.2009

 • Теоретичні основи дикції як компонента техніки мовлення у молодших школярів. Зміст та завдання розвитку дикції у початковій школі. Особливості артикуляції голосних і приголосних звуків. Робота вчителя початкових класів над усуненням вад вимови в учнів.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2009

 • Сутність і структура поняття "розповідь" у лінгвістичній літературі. Протиріччя в чинній методиці навчання розповіді старших дошкільників. Розробка методичних рекомендацій розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку на основі розповіді.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2009

 • Уроки серед природи як уроки розвитку мовлення і мислення дітей. Казка і її невичерпні можливості для мовного розвитку дітей. Мовна культура вчителя і розвиток мови учня, особливості навчання граматики. Ідеї Василя Сухомлинського про мовний розвиток.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2015

 • Мовлення дитини як особлива форма її діяльності. Організація мовленнєвого середовища в дошкільному закладі. Обстеження словника старших дошкільників. Шляхи розвитку мовлення у дітей 5-го року життя засобами створення мовленєво-розвивального середовища.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2014

 • Проблема розвитку і формування писемного мовлення в психолого-педагогічній літературі. Опис порушень писемного мовлення у молодших школярів та основи логопедичної роботи з усунення цих вад. Вивчення особливостей розумового розвитку дітей із дизграфією.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2011

 • Розробка методики навчання діалогічного мовлення з використанням української фразеології на всіх етапах навчання української мови і з урахуванням характерних рис мовлення, а також психофізіологічних особливостей учнів. Аналіз програми з української мови.

  дипломная работа, добавлен 20.03.2011

 • Процес мовленнєвого висловлювання. Сутність і значення монологічного мовлення. Загальні вимоги та параметри спілкування у формі монологу-роздуму. Методи, підходи та система вправ для розвитку міркувального типу мовлення. Спонтанне монологічне мовлення.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2011

 • Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. Функції та умови ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи вдосконалення. Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.

  реферат, добавлен 31.10.2008

 • Характеристика діалогічного мовлення та процес його навчання. Аспекти практичного володіння іноземною мовою. Мета, зміст і засоби навчання діалогічного мовлення на уроках іноземної мови. Мовні вправи, контроль та оцінка вмінь діалогічного мовлення.

  реферат, добавлен 15.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.