Індивідуальні розходження: Френсис Гальтон (1822-1911)

Сторінки життя, науковва кар'єра Гальтона. Психічна спадковість, статистичні методи. Тести розумових здатностей, асоціація ідей, психічні образи. Інші дослідження та багатогранність гальтоновського таланта. Роботи Гальтона в області статистики.

Подобные документы

 • Изучение жизненного пути и научных открытий Ф. Гальтона. Закон Гальтона - правило, согласно которому среднее значение количественного признака для потомков находится между средними значениями этого признака для данной группы родителей и для популяции.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2011

 • Трактування поняття обдарованості в психології. Дослідження помилковості фаталістичного погляду на здібності. Ознайомлення із вкладом Гальтона у розвиток психології: постановка питання про взаємозв'язок спадковості і таланту, розробка "теорії кореня".

  курсовая работа, добавлен 01.02.2012

 • Психологические особенности уверенной в себе личности. Наиболее распространенные и общепризнанные теории лидерства. Теория черт (и ее разновидности), возникшая под влиянием исследований английского психолога Гальтона. Ситуативная теория лидерства.

  реферат, добавлен 24.02.2015

 • Периодизация возрастного развития. Период раннего и дошкольного возраста. Школьный и юношеский периоды. Акмеологический период развития–период взрослости. Геронтогенез. Потенциалы возрастного развития. Френсис Гальтон: "наследственность гения".

  курсовая работа, добавлен 25.12.2007

 • Розходження між сучасною психологією і її коріннями. Ідея про застосовність методів фізичних і біологічних наук до вивчення психічних явищ. Вплив минулого на сьогодення. Термін Фрейда "вільна асоціація". Зародження експериментальної психології.

  реферат, добавлен 23.10.2010

 • Пізнавальні процеси психіки. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин у соціальних групах. Основи теорії виховання. Психічні стани та властивості. Тести для дослідження особистості. Емоційні процеси психіки. Форми організації і методи навчання.

  учебное пособие, добавлен 19.12.2010

 • Концепція расових інтелектуальних розходжень. Коротка бібліографічна довідка з життя Лайтнера Уїтмера. Вплив ідей Фрейда на розвиток клінічної психології. Уолтер Скотт як розробник психологічних тестів для оцінки інтелектуальних і інших здатностей.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Поняття про пам’ять, її види та методи впливу. Пізнавальні процеси молодшого школяра, індивідуальні особливості пам’яті дітей. Методики і процедури дослідження переважаючого виду пам’яті у дітей молодшого шкільного віку, прийоми та засоби її розвитку.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2012

 • Теории способностей, западная традиция их изучения. Френология - учение Ф. Галля о связи психических особенностей человека или животного с наружной формой черепа. Концепция способностей Ф. Гальтона и В. Вундта. Показатели и критерии развития способностей.

  курсовая работа, добавлен 28.07.2012

 • Исследования Френсиса Гальтона и В. Штерна в области индивидуальных свойств человека, оценка их практических результатов и открытий. В.М. Русанов как первый отечественный исследователь индивидуальных различий между людьми, анализ его произведений.

  реферат, добавлен 14.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.