Регiональнi аспекти розмiщення внутрiшньої торгiвлi в Черкаськiй областi

Значення, основні функції та роль у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіону торгівлі. Передумови розвитку та розміщення торгівлі в Черкаській області. Регіональні особливості і динаміка структури торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

Подобные документы

 • Соціально-економічна сутність, основні функції та структура закладів освіти в Україні. Основні особливості розвитку та розміщення освітніх закладів в Україні. Актуальні проблеми та напрями удосконалення, розвитку розміщення закладів освіти.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2013

 • Сутність міжнародної торгівлі та її види, головний зміст існуючих теорій та методи регулювання. Україна на шляху до СОТ. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку міжнародної торгівлі держави: потенційні переваги, факторні передумови та етапи розвитку.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2013

 • Дослідження наявного стану зовнішньої торгівлі Житомирської області на основі показників зовнішньоторговельного обігу, імпорту та експорту, сальдо торговельного балансу. Аналіз сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на експорт регіону.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Особливості розвитку ринку товарів і послуг. Аналіз структури споживання товарів. Аналіз сучасних торговельних систем та мереж. Організаційно-економічні засади розвитку культури споживання. Стратегічні орієнтири в діяльності підприємств торгівлі.

  научная работа, добавлен 18.01.2014

 • Місце м’ясомолочної промисловості в економіці України. Передумови регіональних відмінностей у розвитку і розміщенні м’ясомолочної промисловості. Перспективи та умови розвитку і розміщення м’ясомолочної промисловості в умовах ринкової економіки.

  курсовая работа, добавлен 16.08.2008

 • Значення та сутність комплексу соціальної інфраструктури у розміщенні продуктивних сил регіонів. Передумови розвитку і розміщення соціальної інфраструктури. Територіальна структура та регіональні відмінності забезпеченості соціальною сферою населення.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2009

 • Оцінка продуктивності галузей промислового та сільськогосподарського виробництва в Черкаській області. Визначення загального обсягу капітальних інвестицій та обороту роздрібної торгівлі. Аналіз рівня зайнятості населення. Екологічні проблеми регіону.

  реферат, добавлен 02.12.2010

 • Аналіз параметрів регіону через розрахунок індексу конфігурації. Особливості фізико-географічного положення регіону: геологічна будова, рельєф та клімат, гідрографія та природні ресурси. Фактори розвитку міжнародної торгівлі. Опис системи розселення.

  контрольная работа, добавлен 13.09.2014

 • Значення Придніпровського регіону для економіки України, його природно-ресурсний потенціал та демографічна ситуація. Стан промисловості, сільського господарства, транспорту та зовнішньої торгівлі. Проблеми та перспективи економічного розвитку регіону.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2014

 • Участь Казахстану в процесах міжнародної інтеграції і міграції, членство в міжнародних організаціях. Геополітичне положення, основні події в історії розвитку і становлення країни. Тенденція демографічного розвитку. Динаміка показників зовнішньої торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.