Податкові відрахування

Визначення розміру комунального податку за місяць і за квартал. Відрахування до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання. Склад валових витрат підприємства та валових доходів.

Подобные документы

 • Суть податкового обліку, його зміст та завдання. Особливості системи оподаткування підприємств України. Податковий облік валового доходу підприємства, його склад та порядок визначення. Взаємозв’язок податкового та фінансового обліку валових доходів.

  контрольная работа, добавлен 25.05.2010

 • Аналіз сплати суб’єктом підприємництва податку на прибуток. Система податкового обігу валових доходів, витрат та амортизації. Методика складання декларації з податку на прибуток, його вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

  контрольная работа, добавлен 20.03.2011

 • Визначення оподаткованого прибутку та податку на прибуток. Розрахунок суми зборів за користування водами для водного транспорту, гідроенергетики, за спеціальне використання підземних вод. Розрахунок податкового кредиту і суму податкового зобов'язання.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2010

 • Податок на прибуток підприємств в податковій системі України. Прибуток як об’єкт оподаткування і джерело сплати податку на прибуток. Аналіз складу і структури валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань підприємства як платника податку.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2012

 • Облік довгострокових позик і порядок їх надання. Облік витрат за елементами. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки. Групування витрат за ознакою їх однорідності. Відрахування на індивідуальне страхування персоналу, на пенсійне забезпечення.

  контрольная работа, добавлен 09.04.2009

 • Податкове законодавство України. Види податків та зборів. Обов’язки платника податків. Строк сплати податку та збору. Порядок визначення доходів та їх склад. Визначення вартості об’єктів амортизації. Віднесення сум податку до податкового кредиту.

  курс лекций, добавлен 11.11.2013

 • Способи здійснення податкового контролю. Камеральна перевірка, її цілі та функції. Податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ. Приклад розрахунку податку на додану вартість. Суть фінансової відповідальності платника податків за порушення закону.

  контрольная работа, добавлен 15.02.2014

 • Поняття, види і методи податкового контролю, його наслідки. Розгляд злочинів в сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від виконання майнових зобов'язань. Правила аудиту оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

  реферат, добавлен 20.01.2011

 • Склад, функції відділу бухгалтерського обліку Пенсійного фонду України. Склад та структура видатків та доходів Пенсійного фонду. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування. Основні види кошторисів. Забезпеченню державної бюджетної політики.

  отчет по практике, добавлен 30.10.2013

 • Теоретичне визначення сутності та видів податкових пільг. Особливості функціонування податкових пільг та побудови податкового регулювання. Сутність та принципи податкового регулювання. Застосування податкових пільг як інструмент податкового регулювання.

  реферат, добавлен 25.01.2014

 • Основи законодавчого забезпечення діяльності Пенсійного фонду України, склад і структура його доходів, сучасні проблеми та джерела формування. Організаційна характеристика органу Пенсійного фонду. Перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні.

  автореферат, добавлен 20.09.2014

 • Зарубіжний досвід використання непрямих методів визначення доходів для цілей податкового консультування. Класифікація непрямих методів. Правове регулювання і організація податкового консультування в Європі. Стан податкового консультування в Німеччині.

  презентация, добавлен 20.09.2013

 • Поняття та облік оподатковуваного прибутку підприємств. Облік витрат, які включаються до складу, не включаються до складу та виключаються зі складу валових витрат. Облік витрат, які включаються до складу валових витрат при дотриманні певних умов.

  контрольная работа, добавлен 26.01.2004

 • Економічний зміст та структура довгострокових зобов'язань. Організаційно-економічна характеристика сільськогосподарського підприємства АВ ТОВ "Агроцентр К". Визначення динаміки показників ліквідності (платоспроможності) податкового навантаження.

  дипломная работа, добавлен 11.07.2014

 • Загальна характеристика та аналіз діяльності відкритого пенсійного фонду "Соціальний стандарт". Фундаментальний та технічний аналіз діяльності даного ВПФ. Формування портфелю фонду. Склад, структура та вартість активів з портфелю пенсійного фонду.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2010

 • Сутність загальної системи оподаткування діяльності малого підприємництва та проблеми її застосування. Проблема максимізації отриманих валових доходів при мінімізації валових витрат. Механізм спрощеного оподаткування та перспективи його розвитку.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2012

 • Місце Пенсійного фонду в фінансовій системі держави. Суть і значення суспільних фондів споживання. Принципи здійснення пенсійного забезпечення громадян. Структура пенсійного фонду України. Порядок формування коштів Пенсійного фонду України.

  дипломная работа, добавлен 08.01.2003

 • Аналіз сутності, видів та класифікації податків з доходів фізичних осіб. Досвід зарубіжних країн по оподаткуванню фізичних осіб. Особливості методики перерахунку податку з фізичних осіб при отриманні податкового кредиту за даними сукупного доходу за рік.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2010

 • Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2010

 • Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту, принципи та джерела його фінансового забезпечення, склад та структура видатків. Фінансове забезпечення соціального захисту населення Пенсійним фондом, його ефективність, фактори впливу.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2014

 • Отримання доходів фізичними особами. Прямі та не прямі податки. Податковий контроль - елемент фінансового контролю. Зобов'язання платникiв податків і зборів. Джерела інформації для податкового контролю, контрольно-перевірочної роботи, етапи контролю.

  контрольная работа, добавлен 17.02.2010

 • Суть та значення документальної перевірки. Документальна невиїзна перевірка, головні особливості її здійснення. Контроль податкових інспекцій за правильністю та своєчасністю розрахунків платників із бюджетом. Особливості оформлення результатів перевірок.

  реферат, добавлен 08.04.2012

 • Історія становлення та теоретичні засади податку на додану вартість. Обчислення податку на додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон України. Платники та об’єкти податку на додану вартість. Дата виникнення податкового зобов’язання.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Доходи від операцій із грошовими зобов'язаннями. Визначення порівняльної прибутковості (ефективності) при проведенні операції обліку векселів та інших банківських операцій. Кредитні операції. Схеми погашення кредиту. Розрахунки в умовах інфляції.

  лекция, добавлен 10.05.2010

 • Розгляд нового Податкового кодексу України та перспектив щодо оподаткування доходу громадян України. Аналіз міжнародної практики оподаткування. Необхідність удосконалення адміністрування податку з фізичних осіб. Формування ринкових відносин в Україні.

  статья, добавлен 12.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.