Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

Сутність і фактори економічного зростання держави в сучасних ринкових умовах. Тини економічного зростання, їх характеристика та відмінні особливості. Структура і динаміка розвитку США, виявлення та аналіз її основних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Подобные документы

 • Особливості економічного розвитку Таїланду. Географічне розташування нової індустріальної країни. Стан внутрішньої економіки та зовнішньоекономічні зв'язки. Показники динаміки імпорту та експорту. Рівень ВВП, визначення квот та ЗТО на душу населення.

  контрольная работа, добавлен 02.03.2011

 • Особливості географічного розташування Бельгії як конституційної парламентської монархії. Структура міжнародної торгівлі товарами та послугами в державі, оцінка сучасних тенденцій розвитку даної сфери. Економічне значення членства в Європейському Союзі.

  контрольная работа, добавлен 19.04.2016

 • Економічний розвиток Німеччини в процесі успішного формування й розвитку світового господарства. Економічні показники. Обґрунтування факторів та динаміки економічного росту. Дослідження сектору сільського господарства, промисловості та сфери послуг.

  курсовая работа, добавлен 04.08.2016

 • Сутність, значення, характеристика видів та регіональні особливості функціонування автомобільного транспорту світу. Розміщення і розвиток індустрії автомобільного транспорту в умовах НТП; транспортно–економічні зв’язки, еколого-економічні перспективи.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2013

 • Тенденції розвитку вітчизняної економіки. Взаємодія держави та іноземного капіталу в інвестиційному процесі. Економічне зростання за рахунок інтенсифікації процесів в сфері національного господарства. Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну.

  реферат, добавлен 10.04.2013

 • Сутність міжнародної і глобальної конкуренції. Характеристика методів глобальної конкуренції. Індекс глобальної конкурентоспроможності як забезпечення сталого зростання та формування стійкості. Регулювання конкурентних відносин на глобальному рівні.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2015

 • Тенденції розвитку світової економічної системи. Темпи зростання об’ємів міжнародного валютного ринку. Конкуренція між валютними угодами "спот" і "своп". Фактори глобальної інтеграції фінансових ринків. Обсяг світового валютного ринку за валютними парами.

  реферат, добавлен 03.04.2013

 • Аналіз стратегічної політики Сполучених Штатів Америки щодо Асоціації держав Південно-Східної Азії. Геополітичні відносини США та АСЕАН. Політика адміністрації президента США Барака Обами. Основні тенденції розвитку дипломатичних та економічних зв’язків.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Сутність, принципи й особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Суб'єкти міжнародної економічної діяльності України. Правові форми українських та іноземних підприємств. Харктеристика системи регулювання міжнародної діяльності.

  реферат, добавлен 07.06.2006

 • Визначення ролі Німеччини в Європі після розпаду СРСР. Дослідження участі ФРН у вирішенні криз на пострадянському просторі. Особливості зовнішньополітичної стратегії Німеччини. Аналіз сучасних відносин держави з США, країнами Європи та Центральної Азії.

  реферат, добавлен 05.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.