Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

Сутність і фактори економічного зростання держави в сучасних ринкових умовах. Тини економічного зростання, їх характеристика та відмінні особливості. Структура і динаміка розвитку США, виявлення та аналіз її основних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Подобные документы

 • Сутність інфляції як процесу знецінення паперових грошей в результаті переповнення ними каналів грошового обігу. Причини її виникнення, інструменти вимірювання. Аналіз інфляційних процесів в Україні та світі. Структурний чинник її подальшого зростання.

  контрольная работа, добавлен 06.02.2014

 • Сутність міжнародної торгівлі, її форми та основні теорії. Характеристика сучасних тенденцій бартеру. Аналіз розвитку бартерних відносин в міжнародній торгівлі. Проблеми та перспективи розвитку зустрічної торгівлі у світовому господарстві та в Україні.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2013

 • Взаємозв’язок екологічних, економічних, соціальних систем у форматі сучасних трансформацій. Розгляд проблеми землекористування як глобальної екологічної проблеми. Проблема земкористування на рівні нашої держави. Неконфліктна політика природокористування.

  курсовая работа, добавлен 13.04.2014

 • Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в сучасних умовах. Ризики ЗЕД та напрями їх хеджування. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" та просування компанії на міжнародні ринки збуту.

  дипломная работа, добавлен 20.05.2012

 • Економічні теорії міжнародного інвестиційного руху капіталів. Горизонтальні й вертикальні прямі іноземні інвестиції. Динаміка та структура залучених прямих іноземних інвестицій в економіку України. Стан і перспективи зростання інвестиційної привабливості.

  дипломная работа, добавлен 02.07.2015

 • Сутність міжнародних міждержавних організацій, яка визначається участю в їхній діяльності держав та урядів, а також важливістю завдань, що їх покликані вирішувати. Організація економічного співробітництва і розвитку. Діяльність та фінансування ЮНІДО.

  лекция, добавлен 10.10.2013

 • Необхідність переходу країн з неринкових до ринкових. Перехідна економіка, принципи її становлення та розвитку. Основні форми та методи переходу країн до ринкової економіки, національні особливості даного процесу в Україні. Порівняльні переваги держави.

  курсовая работа, добавлен 19.02.2011

 • Теоретичні аспекти нормативно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності, характеристика зовнішніх зв’язків, тенденції їх розвитку. Характеристика діяльності та особливості ООО "ЮНІТРЕЙД". Аналіз розвитку торгівельних відносин із країнами СНД.

  дипломная работа, добавлен 06.04.2009

 • Особливості продуктових експортних стратегій та маркетингових досліджень на світовому ринку. Аналіз виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності, фінансово-економічного стану, конкурентної позиції на внутрішньому ринку КЗШВ "Столичний".

  магистерская работа, добавлен 31.01.2010

 • Особливості входження України в систему світового фінансового ринку в сучасних умовах. Інтеграція як економічне явище. Мета лібералізації валютного ринку. Економіко-правові документи, які регламентують розвиток зовнішньоекономічної діяльності України.

  реферат, добавлен 03.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.