Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

Сутність і фактори економічного зростання держави в сучасних ринкових умовах. Тини економічного зростання, їх характеристика та відмінні особливості. Структура і динаміка розвитку США, виявлення та аналіз її основних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Подобные документы

 • Передумови розвитку співробітництва України та Туреччини, стан договірно-правової бази. Характеристика розвитку торгівельно-економічного та двостороннього інвестиційного співробітництва країн. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічних відносин.

  курсовая работа, добавлен 25.05.2010

 • Поняття та сутність інформатизації, тенденції її історичного розвитку. Особливості впливу глобалізації на інформатизацію сучасного суспільства. Пропозиції та пріоритетні напрямки її вдосконалення, в тому числі із застосуванням комп’ютерних технологій.

  дипломная работа, добавлен 15.09.2010

 • Характерні риси науково-технічної революції. Форми реалізації науково-технічних зв’язків на світовому ринку. Іноземне інвестування в системі міжнародних економічних відносин (МЕВ). Види та характерні особливості сучасних МЕВ та їх розвиток в Україні.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2010

 • Поняття, форми та функції міжнародних фінансово-кредитних відносин; їх роль в світовій економіці. Залучення зовнішніх запозичень Україною з метою покращення економічного становища країни. Проблеми державної заборгованості України та шляхи їх вирішення.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2013

 • Дослідження механізмів створення та впровадження в обіг винаходів українських учених на внутрішньому ринку. Умови досягнення рівня конкурентоздатності держави на світовому ринку. Пріоритети для економічного розвитку стосовно науки, винаходів, інновацій.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Сутність і форми міжнародного технологічного обміну: міжнародна торгівля інжиніринговими послугами, ліцензійні операції, лізинг і франчайзинг. Міжнародне регулювання ринку технологій в сучасних умовах, формування технополісів, технопарків та кластерів.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2010

 • Дослідження теоретичних і практичних аспектів впливу економічних факторів на платіжний баланс країни. Основні причини виникнення глобального дисбалансу й шляхи його усунення. Аналіз основних механізмів зрівноваження зовнішніх дисбалансів розвинутих країн.

  автореферат, добавлен 13.04.2009

 • Виявлення негативних тенденцій в економіці України, зумовлених впливом боргової кризи у країнах Європейського Союзу. Аналіз показників боргової стійкості України, обґрунтування пріоритетів та завдань політики управління державним боргом України.

  статья, добавлен 03.07.2013

 • Напрямки економічного розвитку Бразилії. Загальний стан валютної системи Бразилії. Напрямки розвитку міжнародного товарообміну Бразилії. Місце Бразилії в міжнародному поділі праці. Напрямки розвитку фінансового сектору Бразилії.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2007

 • Тарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Класифікація та особливості застосування митних тарифів. Мета створення Європейського Союзу, діяльність Європейської асоціації вільної торгівлі. Основи економічного співробітництва між Україною та ЄС.

  контрольная работа, добавлен 08.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.