Сплата податку на додану вартість

Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

Подобные документы

 • Система оподатковування, заснована на податку на додану вартість, в країнах Європейського Союзу. Стимулювання зростання виробництва в Україні. Платники податку на додану вартість. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

  реферат, добавлен 24.02.2013

 • Історія становлення та теоретичні засади податку на додану вартість. Обчислення податку на додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон України. Платники та об’єкти податку на додану вартість. Дата виникнення податкового зобов’язання.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Визначення розміру комунального податку за місяць і за квартал. Відрахування до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання. Склад валових витрат підприємства та валових доходів.

  контрольная работа, добавлен 02.02.2010

 • Аналіз сплати суб’єктом підприємництва податку на прибуток. Система податкового обігу валових доходів, витрат та амортизації. Методика складання декларації з податку на прибуток, його вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

  контрольная работа, добавлен 20.03.2011

 • Організаційно-правові засади реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності як платника податку на додану вартість, порядок його обчислення и сплати. Вимоги, щодо реєстрації платників податку та її анулювання. Правила оформлення податкової накладної.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2014

 • Податковий облік податку на додану вартість, платники податку; об’єкти оподаткування та операції, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від нього. Роль податку на додану вартість в державний бюджет, аналіз надходжень ПДВ до зведеного бюджету.

  курсовая работа, добавлен 17.02.2011

 • Податок на прибуток підприємств в податковій системі України. Прибуток як об’єкт оподаткування і джерело сплати податку на прибуток. Аналіз складу і структури валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань підприємства як платника податку.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2012

 • Особливості оподаткування підприємств. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та на додану вартість. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість на ПП "Рушничок НЕО". Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2010

 • Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

  контрольная работа, добавлен 01.12.2015

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа, добавлен 08.12.2010

 • Економічна сутність податку на додану вартість. ПДВ як основний фіскальний інструмент наповнення бюджету України. Удосконалення і шляхи реформування механізму сплати і відшкодування ПДВ. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2016

 • Визначення загальної суми доходів і витрат підприємства-резидента. Розрахунок суми податку на доходи нерезидентів. Визначення загальної суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

  контрольная работа, добавлен 09.10.2013

 • Історія ПДВ в Україні і світі. Платники податку на додану вартість. Вимоги і порядок щодо їх реєстрації. Особливості справляння ПДВ в зарубіжних країнах. Обчислення податку юридичними особами згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Економічна суть податку на додану вартість (ПДВ) та місце у формуванні бюджету країни. Нормативно-правове регулювання розрахунків з ПДВ. Організація обліку та документування операцій з ПДВ на підприємстві, відображення у фінансовій і податковій звітності.

  курсовая работа, добавлен 04.06.2013

 • Сутність та роль податку на додану вартість у вітчизняній системі оподаткування, принципові підходи до справляння, нормативне забезпечення обліку. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта підприємництва, розрахунок податку на додану вартість.

  дипломная работа, добавлен 17.01.2014

 • Джерела фінансування капітальних вкладень, сутність комерційного кредиту. Порядок визначення суми податку на додану вартість, на прибуток, акцизного податку, які слід сплатити до бюджету за квартал. Визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік.

  контрольная работа, добавлен 23.05.2014

 • Визначення оподаткованого прибутку та податку на прибуток. Розрахунок суми зборів за користування водами для водного транспорту, гідроенергетики, за спеціальне використання підземних вод. Розрахунок податкового кредиту і суму податкового зобов'язання.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2010

 • Сутність, призначення податку на додану вартість та його нормативне регулювання. Організація первинного обліку, особливості аналітичного та синтетичного обліку відповідних розрахунків. Відображення податку на додану вартість у фінансовій звітності.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2015

 • Значення податку на додану вартість в системі оподаткування банківських та фінансово-господарських операцій комерційних банків України. Аспекти формування, структури, розподілу та використання податку на додану вартість операцій комерційних банків.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2014

 • Операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування прибутку. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (акцизний податок). Розрахунок величини екологічного податку та суми сплати ПДВ до бюджету ювелірного підприємства.

  контрольная работа, добавлен 23.03.2017

 • Порядок обчислення та сплати податку з доходів фізичних осіб. Мета, завдання та основи організації податкового контролю розрахунків з бюджетом. Перевірка повноти сплати податку до бюджету та правильності складання і своєчасності подання звітності.

  курсовая работа, добавлен 19.02.2011

 • Розрахунок потенційно можливого теоретичного обсягу сплати податків залежно від рівня економічної активності. Кількісне вимірювання обсягу недотримання податкового законодавства внаслідок ухилення усіх видів - завдання валового податкового розриву.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Способи здійснення податкового контролю. Камеральна перевірка, її цілі та функції. Податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ. Приклад розрахунку податку на додану вартість. Суть фінансової відповідальності платника податків за порушення закону.

  контрольная работа, добавлен 15.02.2014

 • Сукупність податків і зборів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. Методика заповнення декларації з податку на додану вартість юридичними особами. Розрахунок податків відповідно до отриманої декларації. Елементи системи оподаткування.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2014

 • Сутність та функції податку на додану вартість. Вимоги до заповнення податкової декларації. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПП "Оріон Експрес" по даним фінансової звітності.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.