Гуманізм педагогічних ідей Й. Песталоцці, Й. Гербарта і А. Дістервега

Й.Г. Песталоцці як видатний швейцарський педагог-демократ, його життєвий та творчий шлях, головні методологічні положення теорії. Основні моменти та принципи педагогічної системи А. Дістерверга. Педагогічна теорія Й.Ф. Гербарта, його ідеї та методи.

Подобные документы

 • Обучение и научная деятельность Иоганна Фридриха Гербарта. Сущность воспитания, его цели и задачи. Философские и психологические основы педагогики Гербарта. Ступени и ход обучения. Основные принципы, средства и методы нравственного воспитания Гербарта.

  реферат, добавлен 16.12.2009

 • Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи. Технологія саморозвитку теорії, її зміст і значення на сучасному етапі. Особливості та умови застосування педагогічних напрацювань М. Монтессорі в російській та українській системі освіти.

  реферат, добавлен 22.12.2015

 • Научно-психологическое направление в педагогике. Жизнь и философские воззрения Иоганна Фридриха Гербарта. Его взгляды на нравственное воспитание. Основы возбуждения интереса: значение заучивания наизусть. Значение Ф. Гербарта в истории педагогики.

  учебное пособие, добавлен 13.08.2009

 • Етапи педагогічної діяльності та основні педагогічні ідеї С.Т. Шацького. Організація навчально-виховної практики у школі-колонії "Бадьоре життя". Погляди С.Т. Шацького на формування дитячого колективу. Значення ідей С.Т. Шацького для педагогічної науки.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2014

 • Обґрунтування та дослідження можливостей застосування педагогічної системи та конкретних положень В. Духновича у різних навчальних закладах. Життєвий шлях та літературна творчість О. Духновича. Характеристика мовного світогляду та педагогічних поглядів.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2010

 • Вплив вчителів Аристотеля на розвиток його світоглядних ідей та зміст і головні положення його праць. Роль провідних державотворчих уявлень, педагогічної спадщини, філософських та морально-етичних постулатів вченого у розвитку педагогіки та філософії.

  реферат, добавлен 16.10.2010

 • Життєвий шлях Марії Монтессорі і розвиток її педагогічної системи. Технологія саморозвитку: зміст, концептуальні положення, мета і завдання, понятійний апарат та вимоги до особистості педагога. Дидактичний матеріал технології "Будинок вільної дитини".

  курсовая работа, добавлен 20.10.2009

 • Тютюнопаління серед підлітків як соціально-педагогічна проблема. Мета, завдання, зміст соціально-педагогічної профілактики. Її форми, методи та засоби у загальноосвітньому навчальному закладі. Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління.

  курсовая работа, добавлен 20.02.2009

 • Философские и психологические основы педагогики Гербарта. Сущность воспитания, его цели и задачи. Роль наставника в управлении учениками. Роль наставника в обучении воспитанников. Роль наставника в воспитании учеников.

  контрольная работа, добавлен 28.05.2006

 • Життєвий, творчий шлях, педагогічна діяльність Модеста Пилиповича Левицького. Загальнолюдські якості і цінності вченого, лікаря, письменника, викладача. Національна свідомість і громадянськість М. Левицького, його внесок у діяльність в гімназії м. Луцька.

  статья, добавлен 27.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.