Виконавче провадження

Поняття і значення стадії судового виконання рішень. Загальні правила та органи примусового виконання. Порядок застосування його окремих заходів: звернення стягнення на майно громадянина, на будинки, заробітну плату, пенсію і стипендію боржника.

Подобные документы

 • Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь, що посягають на порядок виконання судових рішень в Україні. Кримінально-правова кваліфікація та призначення покарання у злочинах, що посягають на порядок виконання судових рішень.

  диссертация, добавлен 25.03.2019

 • Суть, значення і властивості вироку, питання, що вирішуються судом при його постановленні. Види вироку, його структура та зміст. Процесуальний порядок постановлення і проголошення вироку. Процесуальні питання, які вирішує суд у стадії виконання вироку.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

 • Правові засади діяльності Відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції: структура, правове становище посадових осіб, фінансування. Порядок здійснення виконавчого провадження; заходи примусового виконання рішень; діловодство.

  отчет по практике, добавлен 14.04.2013

 • З'ясування обсягу права працівника на справедливу заробітну плату, яка відноситься до соціально-економічних прав. Виявлення кількісних показників, за допомогою яких розкривається обсяг права на справедливу заробітну плату, його законодавче закріплення.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Юридична природа інституту визнання та виконання рішень іноземних судів в сучасному міжнародному праві. Співвідношення понять "визнання" та "виконання" іноземних судових рішень. Судова процедура визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2010

 • Конституційні принципи судочинства. Зміст та форма кримінального провадження. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Повага до людської гідності. Гласність і відкритість судового провадження. Порядок оскарження процесуальних рішень.

  статья, добавлен 17.08.2017

 • Поняття, значення та види пред'явлення для впізнання; заходи для забезпечення правильності його виконання та оцінки. Тактика пред'явлення для впізнання окремих об'єктів до і під час судового слідства, особливості фіксації його ходу і результатів.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2011

 • Кримінально-виконавче законодавство України. Органи і установи виконання покарань. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Виконання покарання у виді штрафу, позбавлення волі.

  книга, добавлен 07.12.2010

 • Поняття, значення і види підсудності. Особливості проведення вступної (підготовчої) частини та завершальної стадії судового засідання. Загальні правила розгляду касаційних скарг і подань прокурора колегією суддів. Приклад оформлення касаційної скарги.

  реферат, добавлен 21.07.2011

 • Засада "публічності" як етико-правовий орієнтир при ухваленні рішення про відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення. Загальні фактичні та юридичні умови відкриття провадження. Поняття і загальна характеристика процесуальних рішень.

  диссертация, добавлен 23.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.