Удосконалення технології виробництва молока у TOB ім. Воровського Полтавського району Полтавської області

Особливості виробництва молока при прив'язному та безприв'язному способах утримання корів. Удосконалення технології машинного доїння. Історія створення та породний, класний і віковий склад стада. Продуктивні та відтворювальні якості маточного поголів'я.

Подобные документы

 • Характеристика червоної степової породи корів як породи молочної продуктивності. Основні характерні ознаки і якості тварин, фактори поширення. Жирність молока і продуктивність його виробництва. Оцінка витрат на утримання худоби, рентабельності розведення.

  презентация, добавлен 26.12.2013

 • Особливості відтворення молочної худоби. Розвиток розведення порід тварин в Україні. Орієнтовний добовий раціон для дійних корів по періодах року. Організація утримання тварин на підприємстві. Технологічна схема виготовлення сухих молочних продуктів.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2014

 • Фізіологічні основи машинного доїння. Адаптивні реакції корів до доїння та при доїнні в доїльних установках. Характеристики процесу молоковиведення. Безумовні і умовні рефлекси молоковіддачі як пристосувальні реакції корів при машинному доїнні.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Аналіз виробничої діяльності підсобного сільського господарства. Зоотехнічні вимоги до технології виробництва на фермі. Обґрунтування структури стада, способу утримання тварин. Режим роботи, вибір раціонів годівлі, добової та річної потреби в кормах.

  дипломная работа, добавлен 17.05.2011

 • Сутність та показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва продукції молока. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Беєво" Сумської області. Резерви і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції молока.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2012

 • Дослідження географії виробництва молока. Природні та соціально-економічні чинники розвитку м'ясо-молочного тваринництва в світі. Кобиляче, овече та верблюже молоко. Молочне скотарство, регіональні особливості розвитку. Найбільші експортери продукції.

  курсовая работа, добавлен 04.03.2014

 • Вивчення впливу годівлі корів на їх молочну продуктивність. Утворення молока і молоковіддача. Характеристика молочної продуктивності. Хімічний склад молока. Дози і правила годівлі корів коренеплодами. Вимоги ГОСТ, які пред'являються до молочної продукції.

  реферат, добавлен 26.04.2011

 • Особливості організації технічного обслуговування обладнання для водопостачання ферми. Правила ТО обладнання для приготування кормів, для доїння корів і первинної обробки молока, для прибирання гною, для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях.

  реферат, добавлен 19.09.2010

 • Характеристика сучасних порід і кросів качок. Особливості годівлі і утримання птиці у період вирощування та продуктивний період. Забій, обробка і збереження м’яса. Оборот поголів’я та економічна ефективність виробництва. Ветеринарно-профілактичні заходи.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2014

 • Порівняльна біоенергетична оцінка традиційної сезонної та альтернативної енергозберігаючої технології виробництва яловичини за цілорічної відгодівлі бугайців консервованими кормами зі сховищ. Витрати сукупної енергії на фермі з виробництва яловичини.

  статья, добавлен 18.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.