Удосконалення технології виробництва молока у TOB ім. Воровського Полтавського району Полтавської області

Особливості виробництва молока при прив'язному та безприв'язному способах утримання корів. Удосконалення технології машинного доїння. Історія створення та породний, класний і віковий склад стада. Продуктивні та відтворювальні якості маточного поголів'я.

Подобные документы

 • Обеспеченность ресурсами и специализация предприятия. Структура землепользования, основные средства и трудовые ресурсы. Специализация и роль отраслей животноводства. Тенденции воспроизводства стада, продуктивность поголовья, динамика производства молока.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2009

 • Развитие молочной железы (маммогенез). Физико-химические показатели молока крупного рогатого скота. Строение молочной дольки. Образование жировой капли. Процесс молокообразования и его регуляция. Выведение молока: физиологические основы машинного доения.

  презентация, добавлен 23.03.2015

 • Характеристика хозяйства СХА (к) им. С.М. Кирова, его территориальное положение, специализация. Структура стада и уровни продуктивности крупного рогатого скота. Экономические показатели производства молока: пути увеличения его экономической эффективности.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2010

 • Збереження запасних бджолиних маток в зимовий період. Розробка прогресивних систем догляду за бджолами. Наукове забезпечення збільшення обсягів виробництва продуктів бджільництва шляхом удосконалення зимового утримання запасних бджолиних маток.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Обеспеченность ресурсами, уровень использования и результаты деятельности хозяйства. Динамика поголовья и структура стада рогатого скота. Валовое производство молока и продуктивность коров. Производительность труда в скотоводстве, себестоимость продукции.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2010

 • Система підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів на основі застосування найбільш врожайних кормових культур, економії енергії і кошт на прикладі молочного комплексу "Кутузівка".

  автореферат, добавлен 11.04.2009

 • Анализ эффективности производства молока при разведении черно-пестрой породы приобского типа, молочная продуктивность коров. Технология производства и первичной обработки молока. Качественные показатели молока, поставляемого из учхоза "Пригородное".

  дипломная работа, добавлен 05.11.2012

 • Характеристика та розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів. Технологічна схема виготовлення консервів. Хіміко-технологічний і мікробіологічний контроль виробництва. Вимоги до якості готової продукції. Підбір технологічного обладнання.

  дипломная работа, добавлен 25.11.2014

 • Загальна характеристика ДП "Звенигородське лісове господарство". Організаційно-виробнича структура підприємства. Посадка лісових культур, догляд за ними. Удосконалення технології створення площі лісових насаджень із найкращими показниками лісівництва.

  дипломная работа, добавлен 25.02.2014

 • Все о дойном животном. Анатомия молочных желез. Секреция и состав молока. Технология доения: рефлекс молокоотдачи; стимуляция - преддойная, последойная, во время доения; значение эффективного выведения молока; частота, процедура доения; поведение коров.

  реферат, добавлен 06.12.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.