Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

Дослідженні напрямків управлінської та господарської роботи Дерманського монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст., через призму ідеологічного конфлікту у процесі міжконфесійної боротьби. Значення монастиря в історії Волині та українських земель в цілому.

Подобные документы

 • Католицизм - західний напрям у християнстві, особливості віровчення цієї релігії, її характерні особливості як ідеології феодального суспільства. Догмат про верховенство папи римського в християнстві. Роль католицької церкви у колонізації Нового Світу.

  реферат, добавлен 16.10.2012

 • Предмет релігієзнавства. Релігієзнавство як галузь соціогуманітарного знання. Особливості богословського і наукового феномену релігії. Структура релігієзнавства. Новий етап розвитку релігійних конфесій. Відсутність досліджень з проблем історії і теорії д

  контрольная работа, добавлен 15.12.2004

 • Значення міфологічної системи. Магія як віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне шляхом чаклунського дійства. Форми та види ранніх чи первісних релігійних вірувань. Їх місце у світосприйманні людини первіснообщинного суспільства.

  реферат, добавлен 09.03.2015

 • Джерела з історії християнства. Соціально-економічні та релігійно-філософські передумови виникнення християнства. Взаємовідносини християн з державною владою. Християнсько-язичницька полеміка. Особливості проголошення християнства державною релігією Риму.

  дипломная работа, добавлен 05.07.2012

 • Роль митрополита Іоана (Соколова) в процесі організації та проведенні Львівського Церковного Собору 1946 року та його доленосних рішеннях в історії Української Православної Церкви та Української Греко-Католицької Церкви на теренах Західної України.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Українські легенди про ті народності, з якими українцям доводиться стикатись на своєму історичному шляху. Історії про походження назв "москаль", "хохол", "кацап" в українській мові, і відбиття в них відношення як до руського, так і до інших народів.

  реферат, добавлен 15.12.2010

 • Органи церковного управління та вища влада, автокефальні й автономні церкви. Помісні церкви та вище управління в них, канонічні підстави. Церковне управління та нагляд, розпорядження церковним майном. Відношення православної церкви до інших конфесій.

  курс лекций, добавлен 16.11.2009

 • Креативно-антропологічні можливості осягнення відношення "людина-Бог" в процесі становлення святоотцівської думки. Особливості трансформації ідеї "внутрішньої" людини у філософії Сковороди. "Вчуття" як засіб дослідження релігії у філософії Шлейєрмаха.

  дипломная работа, добавлен 27.09.2010

 • История основания на Кубани монастырей, ставших духовными и образовательными центрами: Екатерино-Лебяжьей Свято-Николаевской и Александро-Афонской Зеленчукской мужских пустыней, Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря, Мариинской женской пустыни.

  презентация, добавлен 12.02.2013

 • Краткие сведения о жизненном пути и деятельности Сергия Радонежского - иеромонаха Русской церкви, основателя Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). Монашеский постриг Варфоломея. Чудеса по молитвам преподобного Сергия.

  презентация, добавлен 11.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.