Моральний та юридичний аспекти свободи преси

Загальна характеристика понять "свобода людини" і "свобода слова". Моральні та юридичні аспекти у журналістиці. Історія розвитку свободи преси. Цензура як контроль за діяльністю журналістики. Юридичні гарантії свободи преси. Свобода преси в Україні.

Подобные документы

 • Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні. Специфіка блогосфери як виду журналістики. Аналіз діяльності українських блогерів на сайті "Української правди", висвітлення соціальної проблематики, форма і зміст текстів.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2013

 • Зародження і розвиток журналістики в Європі та Україні. Становище журналістики в тоталітарному суспільстві. Журналістика в демократичному суспільстві як засіб виховання та розвитку особистості. Функціонування ЗМІ в сучасному демократичному суспільстві.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2013

 • Загальна історія аналітичного телебачення. Журналістика періоду перебудови і гласності. Розвиток українського телебачення в 1991-2000 роках. Жанрова структура телевізійної журналістики. Сутність та характеристика аналітичних програм телеканалу "Київ".

  контрольная работа, добавлен 10.03.2011

 • Розкриття поняття журналістики як виду творчої діяльності і аналіз етапів історичного розвитку журналістики в Україні. Аналіз жанрового, смислового і тематичного вмісту журналістської творчості на прикладі публікацій газет "Ярмарок" і "В двух словах".

  курсовая работа, добавлен 23.04.2011

 • Взаємовідношення між творчістю і діяльністю. Природа творчого синтезу. Круглий стіл у практиці працівників редакцій. Пошуки джерел правдивої, об'єктивної інформації. Теми для газетного виступу. Використання журналістом містифікації та увага до сенсації.

  реферат, добавлен 19.10.2009

 • Понятие и функции СМИ. Аспекты их формирования в РФ, система нормативно-правового регулирования деятельности, история развития прав на свободу. Роль электронных средств массовой информации и сети Интернет в этнокультурном развитии Республики Татарстан.

  курсовая работа, добавлен 07.04.2014

 • Журналист, который занимается расследованием, должен действовать в рамках законности и придерживаться норм этики - иначе он ничем не будет отличаться от тех, чьи преступления он расследует. Ответственность и безответственность СМИ. Этические нормы.

  реферат, добавлен 26.03.2008

 • Залежність ЗМІ від реклами і моральності. Етичні норми журналіста щодо адресата інформації і у стосунках зі своїми персонажами і колегами. Вчинки, що утискають право громадян на свободу думки. Аналіз публікації газет "Рівне вечірнє" та "Вісті Рівненщини".

  реферат, добавлен 17.05.2011

 • Информатизация как одно из важнейших направлений научно-технического прогресса, предмет и методы ее реализации. Критерии отбора документов. Аналитико-синтетическая обработка и переработка информации. Зарождение и этапы развития русской журналистики.

  курсовая работа, добавлен 23.06.2011

 • Творчість - основна складова журналістики. Психологічний аспект людської творчості. Особливості масово-комунікативної творчості. Творчий процес та його стадії у журналістиці. Якості творчої особистості-журналіста. Творча особистість Леоніда Парфьонова.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.