Геополітична і геоекономічна складові розвитку сучасної Японії

Місце сучасної Японії на політичній мапі світу. Зародження капіталізму в Японії. Японія після Другої Світової війни. Сутність доктрини Коїдзумі. Участь Японії в міжнародних організаціях, нові контури економічної взаємодії. Реорганізація Сил Самозахисту.

Подобные документы

 • Стан зовнішньої торгівлі головних центів економічної сили: США, Японії. Оцінка розвитку зовнішньої торгівлі. Структура українського експорту. Партнери у зовнішній торгівлі Японії. Поглиблення міжнародного поділу праці й інтернаціоналізація виробництва.

  реферат, добавлен 19.12.2013

 • Розгляд процесу оформлення концептуальних засад американської сучасної зовнішньої політики в Японії. Характеристика особливостей курсу на активне співробітництво з іншими провідними державами та розроблення загальних правил ведення комерційної діяльності.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Проблеми визначення причин старіння нації в Японії. Напрямки впливу демографічної ситуації на економіку. Негативні тенденції низьких темпів економічного зростання країни, зменшення обсягів, від'ємної величини чистого експорту за останнє десятиріччя.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Основні показники економіки Польщі, Австрії, Японії та їх політичний рівень взаємовідносин з Україною. Рівень міжнародної торгівлі та міжнародної міграції трудової сили між країнами. Валютно-фінансові відносини та наукове співробітництво між країнами.

  курсовая работа, добавлен 13.07.2010

 • Американська геополітика після Другої Світової війни. Поліцентричність та ієрархічність геополітичного устрою світу С. Коена. Нова європейська геополітика. Геополітичні коди держав світу. Теорія Хаттінгтона про світові конфлікти між цивілізаціями.

  реферат, добавлен 18.11.2013

 • Історія розвитку капіталістичної світосистеми, відповідно до концепції І. Валлерстайна та його прихильників. Сутність та значення гегемонії, головні претенденти на місце світового гегемона. Характеристика конкуренції Японії й Європейського Союзу.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Лізинг як ефективний канал збуту продукції, що дозволяє добиватися розширення круга споживачів і завойовувати нові ринки збуту для України. Порівняльна характеристика розвитку лізингових стосунків в США, Японії і Західній Європі та їх перспективи.

  контрольная работа, добавлен 26.10.2008

 • Основні етапи та сучасний стан розвитку соціально-економічних та виробничих стосунків між Україною та Японією, визначення їх подальших перспектив та тенденцій. Нова зовнішньополітична доктрина Японії "Дуга свободи та процвітання", її сутність і зміст.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Японська аргесія китайського узбережжя та корейського півостріву. Азіатськи та африканські володіння Великобританії. Воєнні дії на Близькому Сході. Плани німецько-італійського командування по оволодінню Північною Африкою. Атомне бомбардування Японії.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Утворення Троїстого союзу. Політика США та європейських держав щодо Японії кінець 19 - початок 20 ст. Польське повстання 1863 року та його міжнародне значення. Вихід Росії на міжнародну арену в 18 столітті. Російсько-французькі відносини після Тільзиту.

  шпаргалка, добавлен 01.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.