Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Сутність інновацій, інноваційного процесу та інноваційного менеджменту. Чинники активізації інноваційної діяльності підприємства. Інноваційна активність промислових підприємств України. Пропозиції щодо активізації інноваційного процесу в Україні.

Подобные документы

 • Інституціональні аспекти інноваційної глобалізації. Розкриття можливостей інноваційної глокалізації економіки України через міжнародне співробітництво та взаємовідносини в межах Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій "Горизонт-2020".

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Сутність оцінки ділової активності підприємства. Загальноекономічна характеристика підприємства ТОВ "Агаль". Аналіз оборотності капіталу. Пропозиції щодо підвищення рівня ділової активності підприємства за рахунок прискорення оборотності активів.

  курсовая работа, добавлен 10.01.2014

 • Державне регулювання та організаційно-правова основа інвестиційної діяльності. Фінансово-кредитна система, її вплив на інвестиційний процес. Основні показники в Україні. Державна підтримка інноваційної активності економіки. Сучасний стан та проблеми.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2009

 • Поняття фірми, різновиди та правова основа діяльності, роль у економіці. Порядок створення, реорганізації, "оздоровлення" і закриття фірми. Організаційні форми підприємства та особливості їх функціонування в умовах стійкого інноваційного розвитку.

  реферат, добавлен 13.11.2009

 • Економічна активність населення України протягом 2004–2010 років. Динаміка зайнятості та безробіття населення. Стан ринку праці в Україні в 2010 році. Економічна активність та рівень безробіття населення за регіонами. Деформована структура економіки.

  статья, добавлен 30.08.2012

 • Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Негативні та позитивні тенденції в сфері активізації інвестиційних процесів. Напрями поліпшення інвестування українських підприємств. Підготовка до укладання зовнішньоторговельного контракту.

  контрольная работа, добавлен 06.02.2011

 • Місце Київського регіону за окремими показниками серед інших регіональних наукових центрів України. Інноваційна інфраструктура м. Києва, інвестування інноваційних проектів. Залучення іноземних інвестицій. Діяльність Інтернет-порталу "Інноваційний Міст".

  контрольная работа, добавлен 27.03.2012

 • Поняття підприємницької діяльності, її місце у функціонуванні економічної системи. Форми підприємницької діяльності. Формування та регулювання державою підприємницького середовища. Інноваційна активність: цілі, фактори. Ефективність інноваційних процесів.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2012

 • Необхідність проведення реформ для переходу України до країн з ринковою економікою. Інновації й інноваційний шлях розвитку - рушійна сила, що спроможна забезпечити економічну незалежність України. Основні риси інноваційної моделі розвитку економіки.

  статья, добавлен 09.09.2010

 • Теоретична сутність та економічний зміст інноваційної діяльності. Методи оцінювання рівня та ефективності впровадження інноваційних технологій. Ефективність та доцільність впровадження інноваційних технологій в умовах діяльності ВАТ "Дніпроагросвіт".

  дипломная работа, добавлен 09.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.