Тлумачення норм права

Характеристика норм права як різновид соціальних норм; поняття, ознаки та форма внутрішнього змісту правової норми. Тлумачення норм права як юридична діяльність. Поняття, способи, види та основні функції тлумачення норм права; реалізація правових норм.

Подобные документы

 • Критерії класифікації правових норм, аналіз їх співвідношення та взаємодії. Єдність, цілісність, неподільність та певна структура як основні ознаки норми права. Структурні елементи норми права. Характеристика способів викладення елементів правових норм.

  реферат, добавлен 27.02.2017

 • Понятие функций норм права. Система функций норм права. Краткая характеристика основных функций норм права. Проблемы функций норм права. Социальное назначение права. Необходимость существования норм права как социального явления.

  курсовая работа, добавлен 09.02.2007

 • Поняття і форми реалізації норм права, основні ознаки правовідносин та підстави їх виникнення. Сутність, стадії та особливості правозастосувального процесу, акти застосування норм права. Вимоги правильного правозастосування та стан права в Україні.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2011

 • Поняття та сутність адміністративно-правових норм, їх характерні риси. Поняття та види гіпотез, диспозицій, санкцій як структурних елементів адміністративно-правових норм. Спеціалізовані норми адміністративного права та їх специфічні особливості.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2013

 • Поняття, ознаки, структура та види норм права як загальнообов'язкових правил поведінки, санкціонованих державою. Сутність нормативно-правових актів; їх класифікація за юридичною силою. Способи викладення норм права у нормативно-правових приписах.

  курсовая работа, добавлен 18.03.2014

 • Поняття і класифікація соціальних норм. Соціальні норми – загальні правила поведінки людей, колективів, соціальних груп, правила поведінки в суспільстві. Класифікація і види соціальних норм. Форма права - спосіб вираження державної волі. Джерела права.

  реферат, добавлен 01.05.2009

 • Аспекты толкования норм права: внутренний и внешний. Понятие и значение толкования норм права как аспекты укрепления законности. Уяснение смысла норм права (приемы толкования). Разъяснение норм права. Разновидности процедур толкования норм права в РФ.

  реферат, добавлен 20.05.2010

 • Понятие социальных норм, их признаки, характеристика и виды. Классификация социальных норм. Соотношение норм права и социальных норм, формы их взаимодействия. Пути повышения социальной ценности норм права в Российском государстве. Социальные реформы.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2009

 • Основні ознаки соціальних норм - загальних правил поведінки людей в суспільстві, обумовлених соціально-економічним ладом і які є наслідком їх свідомо-вольової діяльності. Структура та класифікація правової норми. Норми права та технічні норми і звичаї.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2012

 • Основания возникновения толкования норм права. Признаки толкования норм права, его виды, принципы и функции, структурные элементы. Разработка научно обоснованной концепции толкования норм современного российского права. Акты толкования юридических норм.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.