Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології

Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання. Основи формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок учнів. Характеристика головних рівнів санітарно-гігієнічної свідомості учнів.

Подобные документы

 • Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в школах нового типу. Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів. Особливості підготовки вчителя до керівництва творчими дослідницькими гуртками учнів.

  дипломная работа, добавлен 15.11.2011

 • Особливості виховного потенціалу установ професійно-технічної освіти, організація національної діяльності учнів. Педагогічні умови ефективності процесу національного виховання учнів ПТНЗ. Виховний захід для учнів ПТНЗ за темою "Український патріотизм".

  курсовая работа, добавлен 18.06.2012

 • Аналіз теоретичних особливостей вивчення пунктуації. Підбір системи методів, прийомів та засобів навчання, що сприяють успішному формуванню пунктуаційних умінь та навичок в учнів. Розгляд вправ для засвоєння уживання розділових знаків у реченні.

  курсовая работа, добавлен 28.10.2014

 • Основи формування екологічних понять на уроках біології в загальноосвітній школі як засобу підвищення екологічної свідомості учнів. Психолого-педагогічні підходи та методика. Експериментальне дослідження засвоєння екологічних понять та його результати.

  дипломная работа, добавлен 11.04.2012

 • Проблема підвищення рівня культури. Засоби формування всебічно розвиненої особистості молодшого школяра в умовах мультикультурного колективу початкової школи. Моральне виховання учнів для забезпечення гуманного співіснування поряд різних етнічних груп.

  статья, добавлен 13.11.2017

 • Основні закономірності й принцип виховання. Особливості здійснення трудового виховання учнів, його головні етапи. Роль професійного навчання у загально-розвиваючому і політехнічному аспектах. Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2010

 • Дослідження навчально-виховного процесу середньої загальноосвітньої школи та статевого виховання учнів молодшого шкільного віку у ході навчальної діяльності. Розробка виховного заходу на тему "Формування статево-рольової диференціації молодших школярів".

  курсовая работа, добавлен 15.06.2010

 • Завдання трудового виховання, виховання відповідального ставлення учнів до праці на уроках. Екскурсія як складна форма навчально-виховної роботи, методика її проведення. Конспект урока-експеремента з трудового навчання, аналіз результатів експерименту.

  курсовая работа, добавлен 28.01.2009

 • Формування в учнів уявлення про корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я. Вивчення згубної дії на організм куріння, уживання алкоголю, наркотиків. Поглиблення знань учнів про права дитини. Виховання почуття відповідальності за власну поведінку.

  разработка урока, добавлен 27.08.2019

 • Проблема екологічного виховання в теорії та практиці шкільного навчання. Аналіз теоретичних засад екологічної освіти національної школи. Екологічне виховання як систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури.

  реферат, добавлен 23.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.