Розробка релейного захисту для схеми електропостачання промислового підприємства

Визначення параметрів елементів схеми заміщення. Захист від багатофазних коротких замикань. Струмовий захист нульової послідовності від замикання на землю. Автоматика включення батареї при зниженні напруги. Захист від замкнень на землю в обмотці статора.

Подобные документы

 • Розрахунок захисту від замикань на землю та ступеневого струмового захисту лінії. З’єднання трансформаторів струму та реле. Вибір трирелейної схеми диференційного захисту. Ампер-секундні характеристики для запобіжника. Опір узагальненого трансформатора.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2015

 • Газовий, диференціальний, максимальний струмовий захист трансформатора від зовнішніх коротких замикань. Максимальний спрямований та струмовий захист від ненормальних режимів. Захист блокування віддільника. Перевірка трансформаторів струму.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2010

 • Вибір основного електротехнічного обладнання схеми системи електропостачання. Розрахунок симетричних та несиметричних режимів коротких замикань. Побудова векторних діаграм струмів. Визначення струму замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю.

  курсовая работа, добавлен 21.08.2012

 • Вибір пристроїв релейного захисту й лінійної автоматики. Характеристика релейного захисту типу МП Діамант. Розрахунок техніко-економічної ефективності пристроїв релейного захисту. Умови експлуатації й функціональні можливості. Контроль ланцюгів напруги.

  магистерская работа, добавлен 08.07.2011

 • Вимоги, пред'явлені до всіх пристроїв релейного захисту: селективність, швидкодія, чутливість та надійність. Захист силових трансформаторів. Релейний захист кабельної лінії напругою 10 кВ та електричної мережі напругою до 1000 В. Струмова відсічка.

  контрольная работа, добавлен 15.05.2011

 • Розрахунок струмів нормальних режимів і параметрів ліній. Визначення струмів міжфазних коротких замикань та при однофазних замиканнях на землю. Розрахунок релейних захистів. Загальна схемотехніка релейних захистів. Релейна автоматика кабельних ліній.

  доклад, добавлен 22.03.2015

 • Вибір схеми приєднання силового трансформатора до мережі. Аналіз пошкоджень і ненормальних режимів роботи підстанції. Вибір реле захисту лінії високої напруги. Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з максимальним навантаженням.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2013

 • Визначення порів елементів схеми заміщення та струму трифазного короткого замикання. Перетворення схеми заміщення. Побудова векторних діаграм струмів та напруг для початкового моменту часу несиметричного короткого замикання на шинах заданої підстанції.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2012

 • Опис функціональної схеми релейного захисту підстанції 330/110 кВ "Зоря" Запорізької області. Розробка і технічне обґрунтування вимог для установки пристроїв релейного захисту фірми ABB і General Multilin. Можливості захисної автоматики підстанції.

  дипломная работа, добавлен 08.07.2011

 • Загальні пошкодження і ненормальні режими роботи електрообладнання електростанцій і підстанцій. Розрахунок струмів короткого замикання в базових одиницях. Напруга в точці короткого замикання. Вибір витримок часу релейного захисту ліній електропередач.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.