Значення правосвідомості в сучастному середовищи

Основні елементи і структура правосвідомості. Підходи до класифікація форм правосвідомості. Функції правосвідомості і Ії призначення у праві. Аналіз філософсько-психологічних теорій правосвідомості. Риси сучасної масової правосвідомості в Україні.

Подобные документы

 • Злочини проти власності та боротьба з ними як одна з найактуальніших проблем сучасної юридичної практики. Загальна характеристика розбою як однієї з форм розкрадання, його основні риси і способи здійснення. Ознаки, характерні риси кваліфікованого розбою.

  курсовая работа, добавлен 16.05.2010

 • Поняття та головне значення функцій держави, їх характерні риси, класифікація та типи: економічна, соціальна та фінансова. Сучасні зовнішні функції: взаємного співробітництва з іншими державами, оборони країни, а також підтримки світового порядку.

  курсовая работа, добавлен 23.09.2014

 • Загальні положення про склад злочину, його структурні елементи, характерні риси. Виділення окремих видів складів злочинів (класифікація). Структурні елементи суспільних відносин, їх предмет, суб'єкти. Суспільна небезпека як ознака діяння. Форми вини.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2014

 • Поняття кримінального права України, його принципи, предмет, структура, мета і функції. Характерні риси складу злочину. Основні та додаткові покарання, їх призначення. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна.

  контрольная работа, добавлен 11.02.2013

 • Аналіз позитивних і негативних рис існуючих підходів до розуміння права: природної, історичної, психологічної концепцій та позитивізму; нормативістської, матеріалістичної та соціологічної теорій. Викладання поняття права с точки зору кожної з них.

  презентация, добавлен 24.04.2016

 • Визначення поняття та сутності держави. Дослідження її ролі та призначення у політичній системі суспільстві. Вивчення основних теорій походження держави. Загальна характеристика сучасної держави у різних проявах її функціонування. Типи сучасної держави.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Поняття, характерні риси та особливості юридичної відповідальності. Принципи та функції, підходи до розуміння, класифікація та типи. Поняття та ознаки державного примусу, умови та правове обґрунтування використання, співвідношення з відповідальністю.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2015

 • Моделі сучасної демократичної соціальної політики в світі. Функції держави. Поняття та основні компоненти соціальної структури (стратифікації). Соціальна політика та соціальна структура України. Бідність та напрями боротьби з бідністю в Україні.

  реферат, добавлен 28.01.2009

 • Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві. Співвідношення понять "позов" і "позовна заява". Елементи адміністративного позову: предмет, підстава, кваліфікація, зміст та сторони позову. Види позовів в адміністративному судочинстві.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2010

 • Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в Україні. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації, взаємовідносини держави і друкованих ЗМІ в Україні.

  реферат, добавлен 23.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.