Особливості інструментальних методів обстеження хірургічних хворих

Рентгенологічне обстеження шлунково-кишкового тракта. Отримання за допомогою комп’ютерної томографії зображення поперечних зрізів людського тіла на різних рівнях. Ендоскопічні методи дослідження. Радіоізотопна діагностика, її підрозділи та методи.

Подобные документы

 • Значення методів попереднього дослідження хворого для діагностики терапевтичних внутрішніх захворювань. Порядок обстеження хворих та основні скарги пацієнтів. Перкусія, пальпація та аускультація у визначенні діагнозу захворювання органів кровообігу.

  научная работа, добавлен 26.07.2009

 • Функціональний принцип класифікації методів медико-біологічних вимірювань. Огляд лабораторних та інструментальних методів дослідження. Об'єктивні методи обстеження організму людини. Лабораторна медицина як комплекс багатьох методик дослідження пацієнта.

  контрольная работа, добавлен 27.11.2010

 • Поняття рентгенівської комп'ютерної томографії, її фізичні принципи. Особливості технологій і методики візуалізації з використанням рентгенівських променів. Діагностика за допомогою КТ. Переваги томографії перед звичайним рентгенологічним дослідженням.

  реферат, добавлен 01.10.2010

 • Причини, провокуючі чинники та особливості неврологічної симптоматики інсультоподібного перебігу аденом гіпофіза. Аналіз можливостей інструментальних методів обстеження хворих. Особливості та результати хірургічного лікування при аденомах гіпофіза.

  автореферат, добавлен 17.02.2009

 • Функції і типи слинних залоз, діагностика ряду захворювань. Методи дослідження секреторної функції. Цитологічне дослідження мазків слини. Контрастне рентгенологічне дослідження слинних залоз (сіалографія). Морфологічні методи, комп`ютерна томографія.

  реферат, добавлен 12.01.2011

 • Організація та методика обстежень у фізичній реабілітації. Загальний спортивний анамнез, додаткові обстеження та спеціальні лабораторні дослідження. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату для внесення корективи у тренувальний процес.

  контрольная работа, добавлен 02.11.2009

 • Методи дослідження печінки та стравоходу (ультразвуковий, доплерівська ультрасонографія, комп’ютерна томографія з контрастуванням, радіогепатограма, спленопортографія, гепатовенографія, рентгенограма, езофагоскопія) на предмет варикозного розширення.

  история болезни, добавлен 29.05.2009

 • Місцеві та загальні симптоми урологічних захворювань. Порушення акту сечовипускання. Гостра затримка сечовипускання. Кількісні та якісні зміни сечі. Лабораторні, інструментальні, рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження в урологічній практиці.

  реферат, добавлен 06.12.2008

 • Вивчення основних розділів внутрішніх захворювань. Характеристика етапів медсестринського процесу в терапії. Сестринське обстеження пацієнта. Пальпація як метод медичного обстеження хворого. Перкусія та аускультація. Опис лабораторних методів дослідження.

  презентация, добавлен 15.06.2015

 • Клінічне обстеження тварини. Обґрунтування попереднього діагнозу "бронхопневмонія" за даними клінічного обстеження тварини. Біохімічні дослідження різних біологічних субстратів. Інтерпретація результатів біохімічних досліджень. Методи лікування собаки.

  контрольная работа, добавлен 08.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.