Управління грошовими потоками підприємства

Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

Подобные документы

 • Суть, види та еволюція завдань антикризового управління фінансами підприємства. Причини розгортання кризи та циклічність їх проходження. Методи фінансового оздоровлення підприємства. Особливості антикризового управління у Чехії, Німеччини та Італії.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2014

 • Теоретичні аспекти аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства, його вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Економічна характеристика ТзОВ "Стар" та системи його управління, ефективність стимулювання персоналу.

  курсовая работа, добавлен 04.09.2010

 • Дослідження сутності та змісту категорії "економічна безпека". Стратегічні та інноваційні напрями удосконалення системи управління економічною безпекою підприємства ТОВ "Глобино". Економічна безпека України в умовах кризи та у глобалізованій економіці.

  дипломная работа, добавлен 08.03.2015

 • Планування-центральна функція управління, важлива частина комерційної, економічної та соціальної діяльності. Шляхи удосконалення матеріального забезпечення підприємства. Освоєння виробництва нової продукції: види й закономірності управління процесом.

  контрольная работа, добавлен 16.12.2007

 • Сутність, мета та завдання процесу антикризового фінансового управління підприємством. Загальні підходи до прогнозування банкрутства підприємства. Моделі та системи антикризового управління підприємством. Визначення ймовірності настання банкрутства.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2018

 • Характеристика ТОВ "Тантал", організація діяльності, управління; обґрунтуванням виробничої програми підприємства, визначення сучасного стану ресурсного та матеріального забезпечення. Фінансова діяльність, порівняльний аналіз показників; податки і збори.

  отчет по практике, добавлен 13.12.2010

 • Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи. Аналіз розподілу, формування та використання чистого прибутку. Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності.

  курсовая работа, добавлен 16.01.2010

 • Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності. Процес управління інвестиціями компанії. Характеристика інвестиційної діяльності в Україні. Особливості форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.

  реферат, добавлен 15.01.2010

 • Визначення поняття "дебіторська заборгованість підприємства". Розгляд особливостей управління даною заборгованістю на прикладі ПАТ "Вінницький універмаг". Проведення аналізу фінансового стану об’єкта; розробка пропозицій щодо покращення його діяльності.

  курсовая работа, добавлен 06.11.2014

 • Сутність, склад і структура оборотних активів. Класифікація і принципи організації, джерела формування. Визначення наявності і ефективності використання оборотних активів. Заходи щодо підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємства.

  курсовая работа, добавлен 05.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.