Управління грошовими потоками підприємства

Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

Подобные документы

  • Головні фактори фінансової кризи на підприємстві, її види та фази. Організаційно-економічна характеристика підприємства, аналіз його фінансового стану та діагностика кризи. Особливості вивчення, аналіз та шляхи вдосконалення антикризового управління.

    курсовая работа, добавлен 21.04.2014

  • Мета, сутність та етапи фінансового аналізу. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет". Формування фінансових результатів діяльності фірми. Резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства.

    курсовая работа, добавлен 26.04.2010

  • Склад, структура та класифікація оборотних засобів, джерела їх формування на підприємстві. Організаційно-економічна характеристика ПП "Dream" та ПФ "Промзабезпечення", оцінка ефективності використання їх оборотних активів та управління обіговим капіталом.

    дипломная работа, добавлен 21.10.2011

  • Сутність і класифікація фінансових потоків, їх зв'язок з матеріальними потоками та прийоми цільового регулювання. Економічна характеристика підприємства. Створення та розрахунок моделі фінансових потоків на основі прогнозів обсягів реалізації продукції.

    дипломная работа, добавлен 18.11.2013

  • Класифікація грошових потоків і управління ними в процесі проведення кожного виду діяльності підприємства. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків, ефективність їх використання на віробництві, визначення платоспроможності підприємства.

    курсовая работа, добавлен 21.05.2009

  • Організаційно-економічна характеристика, показники діяльності та організаційна структура управління на прикладі ПП "Метід". Аналіз ефективності використання оборотних коштів. Аналіз собівартості та рентабельності продукції. Динаміка доходів підприємства.

    курсовая работа, добавлен 11.01.2011

  • Правові та організаційні засади діяльності акціонерних товариств. Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій та оцінка доцільності його використання в Україні. Шляхи підвищення ефективності механізму фінансового управління ПрАТ "Співдружність".

    дипломная работа, добавлен 14.02.2013

  • Економічна сутність кредиту і кредитування. Особливості оцінки економіко-фінансового стану СТОВ "Старовірівський птахокомплекс", форми і види кредитування підприємства. Напрями поліпшення управління господарською діяльністю і форми погашення боргу.

    курсовая работа, добавлен 03.03.2015

  • Сутність фінансового стану підприємства та елементи, що його визначають. Оцінка майнового стану ВАТ "Завод МГТ" та динаміка його зміни. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Управління дебіторською заборгованістю, структурою капіталу.

    курсовая работа, добавлен 13.05.2011

  • Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками. Методика расчета времени обращения денежных средств. Прогнозирование денежного потока. Разработка и обоснование решений по эффективному управлению денежными потоками ОАО "Курскхимволокно".

    дипломная работа, добавлен 10.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.