Найпростіші програми на Паскалі

Вивчення структури програми на Паскалі. Значення функції для будь-якого введеного значення аргументу. Введення-виведення за допомогою операторів Readln і Writeln, визначення їх відмінності від операторів Read і Write. Лістинг і результати роботи програми.

Подобные документы

 • Стан та різновиди засобів інформаційних технологій та програмного забезпечення, застосовуваних на станціях технічного обслуговування автомобілів. Розробка програми з формування товарного чеку - документу, за допомогою якого оформляється купівля-продаж.

  отчет по практике, добавлен 09.06.2019

 • Розробка та схема алгоритму проектованої гри. Особливості мови програмування та середовища "Microsoft Visual Studio C++ 2008 Express Edition". Лістинг програми та загальний опис її роботи, аналіз отриманих результатів та оцінка практичної ефективності.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2015

 • Розробка структурної схеми системи управління, головні вимоги до основних елементів. Обґрунтування та вибір елементної бази. Блок-схема алгоритму і програми реалізації закону управління (лістинг програми). Зміст програми керування мікроконтроллером.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2012

 • Позначення та назва програми, технічне забезпечення, необхідне для функціонування. Призначення програми, функціональні обмеження на застосування. Опис логічної структури, алгоритм. Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Отримання компонентів вектора із квадратної матриці відповідно до заданого алгоритму. Обчислення значення функції. Базова програма реалізації алгоритму. Модуль глобальних описів. Сервісний модуль обслуговування матриці. Результати роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 30.01.2013

 • Створення програми "Аналізатор злочинності в регіоні". Структура зберігаючих даних. Неформальна постановка задачі. Алгоритм основної програми. Введення і збереження інформації. Можливість перегляду всіх існуючих документів. Вихідний код програми.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2010

 • Опис структури даних та вимоги до них, процедур і функцій користувача, файлів та їх призначення. Інструкція для роботи з програмою. Результати роботи програми, її структура та функціональні компоненти, принципи роботи та сфери практичного застосування.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2015

 • Середовище програмування Visual Studio 2010. Функції стандартного введення-виведення. Робота з побітовими операціями. Робота з функцією заміни у рядку символів. Робота з масивами. Тестування алгоритму роботи програми. Представлення двовимірного масиву.

  курсовая работа, добавлен 15.01.2014

 • Розробка програми-довідки про музеї Дрогобичини. Розгляд музею І. Франка в селі Нагуєвичі за допомогою середовища Eclipse. Виведення інформації про музей. Перехід між різними місцями в музеї. Супроводження текстового матеріалу графічними файлами.

  курсовая работа, добавлен 24.02.2014

 • Діаграма діяльності програми. Алгоритм програми "калькулятор". Побудова діаграм UML. Статична діаграма класів. Основні операції при обчисленні десяткового логарифму. Приклад калькулятора, що перемножує числа. Структури та типи діаграм, їх значення.

  дипломная работа, добавлен 21.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.