Трипільська культура

Трипільська культура як один із феноменів, її відкриття та дослідження, проблема походження і періодизація. Житла й господарство трипільців, їх духовна культура та уявлення. Чи були трипільці пращурами слов'ян. Історія зникнення трипільської культури.

Подобные документы

 • Зарождение классового общества, государства и цивилизации на греческой почве. Деление истории Древней Греции на две большие эпохи: микенская (крито-микенская) дворцовая и античная полисная цивилизация. Культура Эллады, "темных веков" и античного периода.

  реферат, добавлен 21.12.2010

 • Ознайомлення із історією походження східних слов'ян; опис їх родинного побуту, фольклору та міфології у "Велесовій книзі". Дохристиянські вірування як прояв розуміння довкілля. Дослідження антропологічного складу середньовічної людності Русі-України.

  реферат, добавлен 11.03.2012

 • Археологическая культура железного века. Салтовский могильник в Харьковской области Украины и Маяцкое городище в Воронежской области. Два варианта салтово-маяцкой культуры. Бескурганные катакомбные захоронения. Население салтово-маяцкой культуры.

  контрольная работа, добавлен 22.11.2012

 • Передумови і причини виникнення Великоморавської держави, її історія та розвиток. Найвизначніші пам’ятки Великоморавської культури: Микульчицьке городище, Старе Місто, Нітра і Девіна. Аналіз археологічних знахідок та письмових джерел про Велику Моравію.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2010

 • Історія України як наука, предмет і методи її дослідження. періодизація та джерела історії України. Етапи становлення, розвитку Галицько-Волинського князівства. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Запорізька Січ.

  краткое изложение, добавлен 20.07.2010

 • Суперечності розвитку української культури у другій половині XVIІ і на початку XVIII століття. Культурний підйом України на межі XVIІ-XVIII століть. Національна своєріднсть і специфіка українського мистецтва у другій половині XVIІ-XVIII століття.

  реферат, добавлен 05.10.2008

 • Історія використання терміну "антикварний". Антикварна торгівля книгами в Європі на рубежі XVIII-XIX ст. як самостійна галузь. Діяльність Петра I в області збирання і збереження прадавніх пам'ятників культури минулого. Визначення ціни антикварної книги.

  реферат, добавлен 13.02.2011

 • Ареал пшеворської культури. Перші слов’янські племена на території Польщі. Гуни і готи на території Польщі. Племінний союз віслян. Сучасний вид історичного центру міста Каліш. Перша письмова згадка про віслян у рукописі "Житіє святого Мефодія".

  презентация, добавлен 19.07.2011

 • Аналіз зародження теорій етногенезу в працях античних та середньовічних авторів. Порівняння поглядів дореволюційних вітчизняних істориків; вчених радянського періоду; зарубіжних істориків, переважно чеських і польських на походження слов'янських племен.

  курсовая работа, добавлен 22.07.2013

 • Знаменита знахідка голландським дослідником Еженом Дюбуа першого пітекантропа, або людини прямоходячої. Найважливіший доказ правильності теорії походження людини від вищих мавп. Характерні риси пітекантропа, умови виділення людини із тваринного світу.

  реферат, добавлен 13.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.