Використання функції "слияние" в Microsoft Word

Використання полів в Microsoft Office Word і функції "Слияние" для злиття двох документів Word i Excel. Створення списку запрошених із зазначенням їх статі. Складання тексту запрошення, налаштування полів програми і запуск функції з'єднання даних.

Подобные документы

 • Створення документа "Запрошення". Запуск і настроювання редактора. Виправлення орфографічних помилок. Збереження документа у файлі. Оформлення документа: настроювання полів сторінки; виділення фрагментів тексту; оформлення тексту. Малюнок Microsoft Draw.

  методичка, добавлен 11.05.2011

 • Microsoft Word – текстовий редактор для створення і редагування текстових документів. Листи і факси, записки і звіти, публікації і web-сторінки - далеко не повний перелік документів, з якими користувач може працювати за допомогою Microsoft Word.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2008

 • Особливості мови програмування Turbo Pascal. Текстовий редактор Word: набір, редагування та форматування тексту, вставка графічних об'єктів та таблиці в документ, використання редактора формул. Електронні таблиці Excel. Робота з шаблонами документів.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2012

 • Використовування програм для підбору пароля на Microsoft Office Word та WinRAR. Здійснення контролю за забезпеченням захисту інформації. Використання цифр та літер при складанні паролю. Впровадження систем допуску співробітників до роботи з документами.

  лабораторная работа, добавлен 21.01.2014

 • Панели как основные визуальные средства редактирования документов, их размещение и конфигурация в различных программах Microsoft Office. Панели текстового редактора Microsoft Word и Excel, основные их функциональные возможности и предназначение.

  лабораторная работа, добавлен 31.05.2009

 • Поиск значений показателя "количество абонентов оператора Мегафон" в сети Интернет с помощью различных поисковых систем; их сравнительный анализ. Формирование навыков работы с приложением Microsoft Word; работа с электронными таблицами в Microsoft Excel.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2011

 • Основні поняття та правила роботи з текстовим редактором Microsoft Word, структура та основні елементи його головного вікна. Особливості використання розривів. Призначення функції редагування. Порядок створення математичних формул засобами MS Equation.

  контрольная работа, добавлен 14.11.2009

 • Microsoft Word — текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов с использованием таблично-матричных алгоритмов. Область применения Microsoft Excel; общие операции над листами и ячейками рабочей книги.

  реферат, добавлен 23.02.2012

 • Основные понятия алгоритма. Характеристика и функциональные возможности табличного процессора Microsoft Exсel. Текстовый редактор Microsoft Word и электронные таблицы Microsoft Excel. Типы алгоритмических процессов. Настройка компонентов Microsoft Office.

  контрольная работа, добавлен 17.02.2013

 • Общая характеристика приложения Microsoft Office system 2007. Особенности форматов Microsoft Office Open XML. Технологии управления миграцией на новую версию. Возможности приложений Office Word, Excel, Access и Office PowerPoint 2007, их интеграция.

  реферат, добавлен 13.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.