Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Подобные документы

 • Дослідження причин виникнення і розкриття суті фінансового менеджменту як науки, що вивчає формування і використання фінансових ресурсів. Обґрунтування альтернативних інвестиційних проектів. Визначення поняття і значення грошових потоків підприємства.

  контрольная работа, добавлен 25.04.2011

 • Нормативно-правове регулювання грошових надходжень на підприємстві. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності, позареалізаційні доходи. Аналіз формування і використання чистого прибутку.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2010

 • Ринкові перетворення в інвестиційній сфері України. Поділ інвестицій за національною ознакою: іноземні інвестиції в Україну, з України за кордон і внутрішньодержавні. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням інфляції.

  контрольная работа, добавлен 01.02.2012

 • Рух грошових потоків на фінансовому ринку. Інструменти державного регулювання та складові грошового ринку (ринок позикових капіталів, ринок цінних паперів). Аналіз особливостей функціонування грошового ринку України, його проблеми і перспективи розвитку.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2013

 • Економічна сутність і призначення місцевих бюджетів; порядок їх складання, затвердження і виконання. Характеристика діяльності фінансового управління Жовтневого району міста Харкова. Визначення шляхів урегулювання грошових потоків районного бюджету.

  дипломная работа, добавлен 13.11.2011

 • Інвестиційна діяльність як одна з необхідних умов сталого зростання економіки. Ставка дисконтування - інструмент, який використовується для переведення очікуваних грошових потоків, що генеруються певним проектом або активом у їх поточну вартість.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Бюджетні субсидіювання, субвенції, дотації, позички. Рух грошових потоків. Взаємні розрахунки бюджетів. Розподіл доходів між центральним і місцевими бюджетами. Інструмент впливу бюджетні дотації. Усунення дисбалансу бюджету. Розрив у виконанні бюджету.

  презентация, добавлен 30.06.2015

 • Походження терміну "інвестиції" і визначення доцільності вкладання грошових коштів у проекти. Методи розрахунку чистого наведеного ефекту, індексу рентабельності, строку окупності і коефіцієнтів ефективності інвестицій. Схема грошових вкладень у капітал.

  реферат, добавлен 01.02.2009

 • Концепція грошових потоків. Грошовий потік від операційної діяльності, від інвестиційної діяльності та від фінансової діяльності. Релевантні та додаткові грошові потоки. Метод нарахування амортизації. Приклади явних та неявних вигід та витрат.

  реферат, добавлен 22.12.2008

 • Інвестиційна привабливість України. Довгострокове вкладання капіталу в різні сфери і галузі економіки. Інвестиційний процес і управління інвестиційною діяльністю. Розрахунок грошових потоків, показників фінансово-економічної ефективності проекту.

  курсовая работа, добавлен 21.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.