Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Подобные документы

 • Визначення, властивості і можливості використання електронних грошей - грошових зобов'язань емітента в електронному вигляді, які знаходяться на електронному носії у розпорядженні користувача. Сутність емісії, переваги та недоліки цих засобів оплати.

  курсовая работа, добавлен 21.08.2011

 • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Аналіз показників стану та ефективності використання майна СВПК "Перемога". Джерела формування капіталу. Показники оборотності грошових коштів та аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

  отчет по практике, добавлен 25.10.2013

 • Типи, функції і підфункції грошей, концепції трактування їх сутності економістами. Історія походження і розвитку грошей, їх еволюція у XX ст. Проблеми розвитку грошових відносин у світовій і вітчизняній теорії і практиці. Поняття грошових агрегатів.

  курсовая работа, добавлен 13.02.2011

 • Огляд основних принципів, покладених в основу формування грошових агрегатів. Структура та головні елементи банківських пасивів. Призначення та джерела рахунків, що відкриваються юридичними і фізичними особами в банках України в іноземній валюті.

  контрольная работа, добавлен 04.12.2010

 • Історичний процес виникнення грошей, їх сутність як загального еквівалента. Зміст еволюції грошей, закони функціонування грошових систем. Дія законів грошового обігу, особливості методів його регулювання. Оцінка стабільності грошей і грошових систем.

  контрольная работа, добавлен 26.11.2010

 • Історія розвитку та причини зростання кількості фальшування грошей. Женевська конвенція з боротьби із підробкою грошових знаків. Кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення підроблених грошей.

  реферат, добавлен 18.12.2010

 • Аналіз руху грошових коштів на прикладі ПрАТ "Меркатор". Аналіз фінансової стійкості, формування та використання капіталу підприємства, структури капіталу. Середньозважена вартість капіталу. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства.

  курсовая работа, добавлен 16.03.2014

 • Одна гривня як номінал грошових купюр сучасної України, введених в обіг з 1996 року. Робота по створенню грошових купюр, їх еволюція. Аверс однієї гривні зразка 1992 року. Опис банкноти, зовнішній вигляд та ступені захисту. Одна гривня в монетах.

  презентация, добавлен 17.11.2014

 • Економічна суть і структура грошової системи. Паперово-кредитна система грошей. Порядок безготівкової емісії та обігу грошових знаків. Грошові системи монометалевого і біметалевого обігу. Творення грошової системи України. Види державних грошових знаків.

  реферат, добавлен 30.01.2015

 • Фінансовий стан підприємства, його зміст та показники. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності СТОВ "Старокотельнянське". Розрахунок виручки та прибутку від реалізації. Формування та використання фондів грошових коштів, шляхи їх збільшення.

  курсовая работа, добавлен 15.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.