Аналіз грошових потоків та їх оптимізація

Класифікація грошових потоків. Засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві на прикладі ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат". Достатність надходження та ефективність використання грошових коштів. Шляхи оптимізації грошових потоків.

Подобные документы

 • Загальна характеристика підприємства, система управління та комерційна таємниця. Облік руху грошових коштів, валових доходів та витрат, оподаткування. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу товариства, його фінансової стійкості і ліквідності.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2010

 • Сутність та класифікація грошових вкладів за категоріями вкладників, економічним змістом, строками, валютою. Діяльність комерційного банку по залученню депозитних коштів юридичних та фізичних осіб на прикладі діяльності Акціонерного банку "Київська Русь".

  дипломная работа, добавлен 13.06.2013

 • Теоретико-методологічні основи комплексної оцінки фінансового стану підприємства та шляхи його удосконалення. Обґрунтування ефективності вибору форми безготівкових розрахунків. Формування оптимального залишку грошових активів на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 03.02.2011

 • Сутність міжнародних фінансів та види проведення успішної та неуспішної міжнародної фінансової політики. Механізм формування і використання міжнародних фінансів, який містить суб'єкти, функції, рух грошових коштів та міжнародні фінансові операції.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Фінансовий аналіз інвестиційного проекту. Оцінка ризику в інвестиційних проектах. Аналіз чутливості інвестиційного проекту, що фінансуватиметься з залученням кредиту. Ануїтет та розрахунок платежів, що здійснюються щорічно. Прогноз руху грошових коштів.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2011

 • Асортимент кондитерських виробів, які виробляються на кондитерській фабриці "Харків'янка". Загальна оцінка фінансового стану за даними балансу. Аналіз коефіцієнтів ліквідності, ділової активності та платоспроможності підприємства, рух грошових коштів.

  курсовая работа, добавлен 29.10.2012

 • Теоретичні основи вивчення та методики нормування, сутність, склад, класифікація, необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах підприємства. Нормування матеріальних запасів та запасів грошових активів на прикладі ЗАТ "Насосенергомаш".

  курсовая работа, добавлен 23.07.2010

 • Організаційно–економічна характеристика господарства. Дослідження методологічних положень з обліку розрахунків з різними дебіторами. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства. Основні положення обліку розрахунків з різними дебіторами.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2010

 • Дослідження даних фінансової звітності: аналіз руху грошових коштів, горизонтальний і вертикальний аналіз, фінансові коефіцієнти. Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної, інвестиційної діяльності для фінансування основних засобів.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2010

 • Поняття фінансів та фінансової системи. Фінанси - економічна категорія, містить економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Поняття управління фінансами. Органи та методи управління фінансами. Фінансове прогнозування.

  контрольная работа, добавлен 30.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.