Поняття підприємства

Напрямки діяльності і цілі підприємства. Класифікація підприємства за ознаками, його структура та зовнішнє середовище. Форми співробітництва підприємств у сфері виробництва, торгівлі, фінансових відносин. Ресурси підприємства їх склад і класифікація.

Подобные документы

 • Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства. Ринкове середовище господарювання підприємств. Договірні взаємовідносини у підприємницькій діяльності. Суть, функції та необхідність процесу управління. Суть, структура та класифікація основних засобів.

  шпаргалка, добавлен 15.11.2014

 • Підприємство як суб'єкт господарювання та первинна ланка економіки. Цілі, напрямки діяльності, класифікація, статут та установчі документи підприємств. Поняття собівартості продукції, види і шляхи її зниження. Формування фінансових ресурсів підприємства.

  курс лекций, добавлен 06.12.2009

 • Визначення, цілі та напрями підприємства, правові основи його функціонування. Класифікація і структура підприємств, їх об’єднання. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Договірні взаємовідносини у підприємницької діяльності.

  реферат, добавлен 21.11.2011

 • Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2004

 • Історія підприємства та продукція ПП "Молокозавод-Олком". Аналіз його фінансових результатів. Інвестиційний розвиток диференціації виробництва з метою підвищення фінансових результатів підприємства переробної галузі. Склад і структура фінансових ресурсів.

  отчет по практике, добавлен 26.11.2013

 • Аналіз фінансових результатів діяльності та майна підприємства. Формування фінансових результатів. Економічна суть майна підприємства, його структура і класифікація. Виробничо-господарська діяльність та майновий стан підприємства ЗВП "Неон" УТОГ.

  дипломная работа, добавлен 04.12.2010

 • Підприємство як особлива форма організації підприємства. Класифікація, структура, облік, оцінка основних фондів. Нормування оборотних засобів. Поняття трудових факторів. Форми участі працівників в прибутках підприємства. Оподаткування, розподіл прибутку.

  курс лекций, добавлен 12.10.2012

 • Сутність потенціалу підприємства, його структура та конкурентоспроможність. Фінансові ресурси підприємства, їх склад, характеристика і джерела формування. Аналіз фінансового потенціалу підприємства та шляхи вдосконалення його ефективності в умовах кризи.

  научная работа, добавлен 26.09.2009

 • Порядок створення та реєстрації підприємства. Розроблення документації, необхідної для реєстрації підприємства в місцевих органах влади. Структура, показники використання персоналу підприємства. Класифікація витрат підприємства та розрахунок їх структури.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2013

 • Поняття та суть рентабельності підприємства. Характеристика показників рентабельності. Основні заходи щодо підвищення прибутку підприємства. Напрямки зниження витрат підприємства. Аналіз діяльності та рентабельності підприємства ВАТ "М’ясокомбінат".

  курсовая работа, добавлен 09.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.