Соціальний педагог та його професійна діяльність

Орієнтована модель професійної діяльності соціального педагога, його функції, напрямки роботи та обов’язки. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості. Формування прихильності в прийомних дітей як фактор його благополучного розвитку.

Подобные документы

 • Критерії та основні фактори, що визначають і впливають на ефективність уроку, сучасні тенденції та розробки щодо позаурочної роботи педагога. Зростання вимог до уроку на сучасному етапі розвитку педагогіки, методи його покращення, етапи підготовки.

  статья, добавлен 01.02.2010

 • Завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я учнівської молоді. Практичне застосування технології проектування у роботі соціального педагога у загальноосвітній школі.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2015

 • Колектив, його сутність, роль і виховний вплив у формуванні особистості. Поняття колективу у психолого-педагогічній літературі. Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість. Шляхи розвитку і згуртування колективу.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2008

 • Поняття колективу, його ознаки, структура та цінності. Розвиток дитячого виховного колективу, його стадії. Формування особистості в колективі - провідна закономірність гуманістичного виховання. Психологічний клімат у колективі як педагогічна умова.

  курсовая работа, добавлен 22.10.2014

 • Історія та сучасний стан Українського козацтва, напрямки та форми його діяльності, обов’язки і права членів, структура, органи управління. Рекомендації педагогічним колективам закладів освіти по відродженню історико-культурних та господарських традицій.

  книга, добавлен 29.10.2009

 • Соціально-педагогічна реабілітація підлітків з девіантною поведінкою. Форми, методи та специфіка попереджувальної діяльності соціального педагога у роботі з дезадаптованими дітьми, підлітками та молоддю. Системи профілактики суїцидів у дітей і підлітків.

  реферат, добавлен 20.04.2015

 • Дослідження особливостей пізнавальної діяльності дітей з порушенням опорно-рухового апарату, слухової функції, інтелектуального розвитку, зору та мовлення. Характеристика форм організації навчання та виховання дітей з вадами психофізичного розвитку.

  реферат, добавлен 24.03.2015

 • Співпраця практичного психолога і соціального педагога в "Тренінг-дуеті", що забезпечує високий рівень психолого-педагогічного супроводу учнів під час здійснення їх професійного вибору. Методична розробка занять по розвитку їх інтелектуального потенціалу.

  разработка урока, добавлен 15.10.2013

 • Роль педагогіки у процесі виховання. Структура педагогічної діяльності. Інновації в роботі вчителя, професійна майстерність. Побудова занять та стосунків з учнями. Самоосвіта в діяльності сучасного педагога. План уроку з теми: "Сучасний педагог".

  курсовая работа, добавлен 21.01.2013

 • Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти – батьки". План роботи з батьками. Роль психологічного клімату у формуванні особистості дитини. Бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями. Умови успішного виховання.

  реферат, добавлен 20.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.