Соціальний педагог та його професійна діяльність

Орієнтована модель професійної діяльності соціального педагога, його функції, напрямки роботи та обов’язки. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості. Формування прихильності в прийомних дітей як фактор його благополучного розвитку.

Подобные документы

 • Динаміка формування образу педагога протягом століть. Місце проблеми формування іміджу вчителя в процесі становлення і розвитку педагогічної науки. Етапи трансформацій суспільних уявлень щодо образу ідеального вчителя від Давньої Греції до сучасної епохи.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • Захист прав дітей як соціально-педагогічна проблема. Теоретичні аспекти, механізми реалізації прав дітей в Україні. Нормативно-правове забезпечення прав дітей у Конвенції ООН: право дитини на сім’ю, на освіту. Соціально—педагогічний захист дитинства.

  курсовая работа, добавлен 31.05.2010

 • Історія розвитку ідей вільного виховання. Формування світогляду М. Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту. Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2013

 • Розвиток зв’язного мовлення у дошкільника. Дидактична гра як чинник вдосконалення мови дітей. Використання дидактичної гри в розвитку мови, уміння складати опис, творчі розповіді, в повсякденному житті. Дидактичні ігри у самостійній творчій діяльності.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2009

 • Критерії і рівні сформованості мотивації професійного становлення студентської молоді, роль соціального педагога. Організація, проведення і результати формувального експерименту. Методичні рекомендації для соціальних педагогів вищих навчальних закладів.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2012

 • Розгляд творчості як суттєвого аспекту акме людини. Вивчення структури рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності у людинознавчих науках. Аналіз компонент (когнітивна, емоційна) та шляхів формування творчої особистості.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2010

 • Учнівський колектив та його роль у формуванні особистості. Поняття, види, ознаки та функції колективу. Аналіз структури виховного колективу в школі та шляхів його згуртування. Методи вивчення колективних явищ. Педагогічна взаємодія вихователя та учнів.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2015

 • Сім’я як соціальний інститут суспільного розвитку. Поняття про сім'ю як один з факторів розвитку особистості. Типи сімей за стилем виховання. Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків. Вимоги до батьків у процесі виховання дитини.

  курсовая работа, добавлен 17.10.2010

 • Сутність національного виховання в професійно-технічних навчальних закладах, особливості та необхідність його використання у навчально-виховному процесі закладу. Забезпечення умов для розвитку особистості студента, його мислення і загальної культури.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2014

 • Загальна характеристика професійної придатності. Визначальні ознаки індивідуального стилю навчальної діяльності. Індивідуальний стиль діяльністі у різних типах суспільства. Типологічні особливості вищої нервової діяльності та мотивації особистості.

  реферат, добавлен 27.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.