Українська література в першій половині ХХ століття

Атмосфера соціалістичного реалізму, принципів партійності та пролетарського інтернаціоналізму в українській літературі на початку ХХ ст. Характеристика "Празької школи" поетів в українській літературі. Західноукраїнська та еміграційна поезія й проза.

Подобные документы

 • Аналіз специфіки художнього моделювання національного характеру в українській драматургії 20 – початку 30-х років ХХ століття. Художні прийоми при осмисленні національного характеру в драмі "Мина Мазайло". Національна соціокультурна концепція М. Куліша.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2011

 • Феномен жіночої емансипації в українській літературі, специфіка його відображення в літературних творах. Опис та структура образу Дарки Попович у повісті Ірини Вільде, що вивчається. Критика радянської епохи та її особливості на сучасному етапі.

  курсовая работа, добавлен 22.10.2014

 • Специфіка вивчення народних творів кінця XVIII - початку XIX століття. Виникнення нової історико-літературної школи. Перші збірки українських народних творів. Аспекти розвитку усної руської й української народної поезії. Роль віршів, пісень, легенд.

  реферат, добавлен 15.12.2010

 • Образи скупих і користолюбців, людей пожадливих на матеріальні достатки у світовій літературі. Характеристика персонажів: пана Плюшкіна українсько-російського письменника Гоголя, Гобсека Оноре де Бальзака, Терентія пузиря з комедії I. Карпенка-Карого.

  презентация, добавлен 16.03.2015

 • Актуальність соціальних проблем в англійській літературі ХХ століття. Об’єктивність та суперечливість в романах Дж. Стейнбека. "Грони гніву" – як відображення соціальної трагедії суспільства. Глибина соціальної критики в романі "Зима тривоги нашої".

  курсовая работа, добавлен 10.11.2010

 • Жанрово-стильові особливості твору "Житіє і хоженіє Данила, Руської землі ігумена", поклавшого початок тривалому розвитку паломницького жанру. Композиція "Хоженья", відбір матеріалу (апокрифи, легенди, уривки зі Святого Письма), правдивість розповіді.

  реферат, добавлен 08.02.2010

 • Проблема світоглядної моделі в художній творчості. Специфіка моделювання ідентичності героя та провідні типи характерів як стилетворчих чинників. Аксіологічні концепти в системі світомислення жіночої прози. Вплив системотвірних філософем на твори.

  автореферат, добавлен 11.04.2009

 • У дитячій німецькій літературі другої половини XIX - першої половини XX ст. помітного розквіту набули два автори - це Вільгельм Буш і Генріх Гофман. У 20-30-х роках великою популярністю користувалася творчість Берти Ласк, Августи Лазар і Алекса Веддинга.

  реферат, добавлен 20.12.2008

 • Виникнення течій модернізму та розвиток європейської літератури за часів XX століття. Компаративний аналіз античної "Антігони" Софокла та брехтівської обробки. Причини порушення головних ідей трагедії. Бертольд Брехт у контексті німецької драматургії.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2014

 • Вклад в скарбницю українскої литератури плеяди поетів, письменників, журналистів, перекладчей Хмельниччини. Опис біографії і огляд діяльності В.П. Мацько, П.П. Карася, Б.А. Грищука, Ольги Ткач, Мачківського М.А., Федунця М.Ф., Гірника П.М., Задорожної.

  презентация, добавлен 27.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.