Суть і основи організації фінансів підприємства

Суть і функції фінансів. Організація грошових розрахунків. Характеристика і склад грошових надходжень. Формування і використання прибутку, обчислення рентабельності. Загальна та спрощена система оподаткування. Принципи організації обігових коштів.

Подобные документы

 • Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів. Функції фінансів підприємств як внутрішня властивість і форма їх прояву. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Види грошових розрахунків.

  шпаргалка, добавлен 07.03.2009

 • Класифікація і принципи організації обігових коштів. Показники ефективності використання обігових коштів і шляхи прискорення їх обертання. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати. Оцінка ймовірності банкрутства.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2011

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2011

 • Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Види рахунків, що відкриваються в установах банків. Принципи організації безготівкових розрахунків. Готівково-грошові розрахунки. Розрахунково-платіжна дисципліна. Поточний валютний рахунок підприємства.

  реферат, добавлен 02.08.2009

 • Аналіз шляхів інвестування грошових коштів за рахунок прибутку. Переваги інвестування грошових коштів за рахунок внутрішніх резервів підприємства і банківського кредиту. Структура витрат на сировину і матеріали. Структура собівартості по статтям затрат.

  контрольная работа, добавлен 11.09.2010

 • Три характерні риси фінансових відносин. Кругопотік матеріальних ресурсів товарів, послуг та шляхи переливу надлишкових коштів у моделі ринкової економіки. Найважливіший інститут економічного суверенітету держави. Реструктуризації державних фінансів.

  реферат, добавлен 30.01.2015

 • Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Законодавче визначення сутності, видів та функцій прибутку. Формування та використання прибутку. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, методи обчислення прибутку.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2010

 • Правова основа організації та функціонування фінансів приватного акціонерного товариства. Чинники впливу на фінанси підприємств на макро- та мікрорівні. Джерела формування оборотних коштів ВАТ "Львівська пивоварня". Аналіз фінансової роботи підприємства.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2015

 • Сутність і функції фінансів підприємств: грошові кошти, фонди, фінансові ресурси; розрахунково-платіжна дисципліна. Доходи і фінансові результати діяльності; оподаткування. Обігові кошти, кредитування підприємств; платоспроможність, санація і банкрутство.

  курс лекций, добавлен 24.09.2012

 • Сутність, види, структура та методи оптимізації надлишкових та дефіцитних грошових потоків підприємства як категорії фінансового менеджменту. Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками організації. Розробка плану надходжень і витрат коштів.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.