Фізіологія серця

Анатомія та фізіологія серця людини. Робота серця, цикл. Роль клапанів в роботі органу. Ішемічна хвороба серця. Вада серця (вроджена, набута). Інфаркт міокарду, ендокардит. Стенокардія: патогенез, симптоми, діагностика. Профілактика серцевих захворювань.

Подобные документы

 • Дослідження провідної системи серця. Концепція застосування комплексу морфологічних, імуногістохімічних, імунологічних критеріїв для судово-медичної диференційної діагностики. Співвідношення кількості випадків смерті від ССЗ у залежності від статі.

  автореферат, добавлен 11.04.2009

 • Анатомо-фізіологічна характеристика коронарних проявів захворювань серцево-судинної системи та клінічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації. Основи методики занять фізичними вправами при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

  дипломная работа, добавлен 19.08.2011

 • Показники поширеності, захворюваності, смертності від ССЗ, ІХС, АГ та гострого інфаркту міокарда (ГІМ) у мешканців гірської зони Закарпаття. Ефективність комплексного медикаментозного лікування. Розподіл пацієнтів згідно типів діастолічного наповнення ЛШ.

  автореферат, добавлен 04.04.2009

 • Плавання як ефективний засіб профілактики і лікування захворювань серцево-судинної і дихальної систем. Особливості функціонування серцево-судинної системи під час плавання. Причини виникнення захворювань серцево-судинної системи. Набуті пороки серця.

  реферат, добавлен 04.11.2015

 • Клінічна картина та діагностика аритмії. Класифікація порушень ритму. Лікування аритмії серця народними засобами. Синдром слабкості синусового вузла. Фітопрепарати у різних лікарських формах для лікування аритмії. Протипоказання щодо окремих видів ЛРС.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2015

 • Серцево-судинні захворювання. Статеві відмінності умов формування серцево-судинної патології. Вирішення проблеми високої смертності від ССЗ в Україні. Діагноз ішемічної хвороби серця. Динаміка поширеності факторів ризику серед жінок віком 20-64 років.

  автореферат, добавлен 09.03.2009

 • Крістіан Барнард відкрив нову сторінку у кардіохірургії. Він наважився зробити пересадку серця від людини людині. Ця операція фактично була відправною точкою на шляху від рядового лікаря до лікаря з світовим ім’ям, репутацією і повагою світової спільноти.

  реферат, добавлен 22.02.2011

 • Роль крові як єднального елементу у забезпеченні життєдіяльності організму. Склад крові, поняття плазми та характеристика кровообігу. Будова серця, суть систоли і діастоли. Методика електрофізіологічного дослідження, коронарографії та ангіографії.

  презентация, добавлен 29.03.2010

 • Супроводження зловживання алкоголем розвитком мікроангіопатії та поліорганної патології з обов'язковим ураженням печінки, серця, головного мозку. Проблема смертності від алкогольної кардіоміопатії. Класифікація захворювання, перетворення серцевого м'язу.

  реферат, добавлен 05.06.2009

 • Поняття зовнішніх електричних полів тканин і органів. Біофізичні принципи дослідження електричних полів в організмі. Характеристика дипольного і багатодипольного еквівалентного електричного генератора серця. Реєстрація векторної електрокардіограми.

  реферат, добавлен 05.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.