Основи менеджменту персоналу

Методологічні та соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації, його ресурсне забезпечення. Особливості процесу визначення потреби організації в персоналі, управління процесами його руху.

Подобные документы

 • Диверсифікація персоналу і нової робочої сили. Процеси глобалізації економіки. Корпоративна соціальна відповідальність. Принципи конкурентоспроможної практики управління бізнесом в інформаційній економіці. Соціально-психологічні аспекти управління.

  реферат, добавлен 10.10.2010

 • Сутність системи менеджменту на підприємстві, її головні цілі та завдання. Формування функцій менеджменту в організації: планування діяльності, мотивація і контроль персоналу. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень й вдосконалення керівництва.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

 • Сутність і рівні менеджменту, історія розвитку, його методологічні основи, планування як інструмент. Організація і структура управління на підприємстві. Мотивація управління підприємством. Прийняття управлінських рішень. Культура і стиль управління.

  учебное пособие, добавлен 01.04.2012

 • Управлінський персонал: структура і функції. Критерії ефективного менеджера. Показники оцінки ефективності праці управлінського персоналу. Проблеми діяльності менеджменту персоналу на підприємстві "Smart corporation". Заходи підвищення ефективності праці.

  дипломная работа, добавлен 14.09.2016

 • Сутність та значення менеджменту, історичні етапи розвитку. Організації як об'єкти управління. Функції й технологія менеджменту, його методи. Значення управлінських рішень. Роль інформації та комунікацій у менеджменті. Особливості його зарубіжних систем.

  курс лекций, добавлен 02.03.2011

 • Організація взаємодії і побудова структури організації, основні елементи в організації управління. Вибір програмного і апаратного забезпечення електронного офісу. PEST-аналіз стратегії менеджменту компанії АвтоЗАЗ "Daewoo" по продажу автомобілів.

  контрольная работа, добавлен 14.02.2013

 • Вивчення етапів системи управління людськими ресурсами. Визначення складу підсистеми менеджменту підприємства: загальне і лінійне керівництво, планування, облік та розвиток персоналу, мотивація поведінки, правового та інформаційного забезпечення.

  контрольная работа, добавлен 20.01.2010

 • Науково-методичне забезпечення, інформаційна база, кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Види адаптації: професійна, соціально-організаційна, психологічна та їх характеристика. Регламентування діяльності структурних підрозділів та посадових осіб.

  контрольная работа, добавлен 26.11.2014

 • Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Послідовність етапів та методи процесу набору персоналу, застосування лізингу персоналу. Завдання та організація профорієнтаційної роботи. Оцінка ефективності управління персоналом.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2010

 • Важливість руху персоналу, який впливає на діяльність організації. Коефіцієнт постійного кадрового складу, внутрішньої мобільності. Аналіз плинності кадрів як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства.

  контрольная работа, добавлен 30.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.