Загальна характеристика елементів мови програмування VBA (Visual Basic for Application)

Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

Подобные документы

 • Загальна характеристика інформаційної підтримки перукарні. Розгляд основ створення програмної системи для розрахунку прибутку. Опис табличного та графічного вигляду запитів та звітів. Використання мови програмування Visual С++, Visual С#; СУБД ACCES.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2015

 • История развития Visual Basic, его преимущества и недостатки. Игра "Пятнашки" как классическая задача для моделирования эвристических алгоритмов. Разновидности и вариации игры. Разработка проекта в Visual Basic, который представляет собой игру "Пятнашки".

  курсовая работа, добавлен 15.05.2014

 • Creation of the graphic program with Visual Basic and its common interface. The text of program code in programming of Visual Basic language creating in graphics editor. Creation of pictures in Visual Basic, some graphic actions with graphic editor.

  лабораторная работа, добавлен 06.07.2009

 • Теоретичні основи мови програмування C++ та середовища розробки Microsoft Visual C++, яка дозволяє створювати як маленькі программи і утиліти для персонального використання, так і корпоративні системи, що працюють з базами даних на різних плтаформах.

  реферат, добавлен 01.04.2010

 • Правили создания и алгоритм применения собственной функции пользователя в стандартном модуле редактора VBA. Изучение структуры кода функции. Перечень встроенных математических функций редактора Visual Basic. Определение области видимости переменной.

  практическая работа, добавлен 07.10.2010

 • Разработка информационной системы анализа успеваемости студентов. Особенности режима просмотра объектов с помощью редактора Visual Basic for Application. Виды диалоговых окон и основных элементов управления. Формирование диаграммы успеваемости группы.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2008

 • Розгляд поняття електронного освітнього ресурсу. Дослідження особливостей написання макросів засобами Visual Basic for Аpplications для використання у розробці розкладу студентів. Створення програми, яка демонструє використання офісного програмування.

  курсовая работа, добавлен 18.03.2015

 • Program automatic system on visual basic for graiting 3D-Graphics. Text of source code for program functions. Setting the angle and draw the rotation. There are functions for choose the color, finds the normal of each plane, draw lines and other.

  лабораторная работа, добавлен 05.07.2009

 • Загальні відомості про процедури та функції. Характеристика, особливості і можливості мови Pascal, її використання для розробки наочних, компактних, структурованих програм, створення умов для систематичного і цілеспрямованого процесу програмування.

  реферат, добавлен 13.11.2010

 • Способи розстановки восьми королев на шаховій дошці, в який ніякі дві королеви не стоять на одній вертикалі, горизонталі, або діагоналі. Програмна реалізація даної задачі за допомогою засобів програмування Visual Basic. Блок-схема та лістинг програми.

  контрольная работа, добавлен 10.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.