Загальна характеристика елементів мови програмування VBA (Visual Basic for Application)

Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

Подобные документы

 • Сутність і призначення мови програмування С++, історія її створення та розвитку, значення на сучасному етапі. Створення програм на мові С++, її структура та особливості. Охорона праці при роботі з обчислювальною технікою, вимоги до техніки безпеки.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2009

 • Методика разработки программного модуля для нахождения методом хорд корня уравнения x3-x-0,3=0 с точностью до 0,001 на языке программирования Visual Basic for Application. Схема программного модуля и описание процедуры обработки кнопки "Найти корни".

  курсовая работа, добавлен 08.09.2010

 • Основні поняття мови програмування Паскаль, синтаксис. Поняття і види алгоритму; елементи, що використовуються при побудові описів програм: символи, слова, вирази, команди. Рекомендації щодо інсталяції. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення.

  творческая работа, добавлен 01.02.2011

 • Розробка модулю корпоративної інформаційної системи (КІС) автоматизації аналізу матеріальних ресурсів підприємства за допомогою процедур, що написані на VBA (Visual Basic for Application) для MS Access. "Автоматизація аналізу ресурсів підприємства".

  курсовая работа, добавлен 19.03.2009

 • Теоретичні аспекти програмування мовою Pascal. Основні поняття та елементи мови. Розділи оголошення сталих і змінних. Стандартні та нестандартні типи даних. Основні операції, стандартні функції та процедури, прості програми. Розгалуження, цикли, масиви.

  курсовая работа, добавлен 21.10.2012

 • Особливості редагування за допомогою текстового редактора NotePad вхідного файлу. C++ як універсальна мова програмування, знайомство с функціями. Характеристика графічних засобів мови С. Аналіз основних понять об’єктно-орієнтованого програмування.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2013

 • Сущность основных понятий объектно-ориентированного программирования: объект, класс, полиморфизм. Блок-схема алгоритма и текст программы для вычисления площади круга, прямоугольника и трапеции. Принцип работы и результаты тестирования приложения.

  курсовая работа, добавлен 17.07.2012

 • Среда для разработки приложений Borland Delphi 2007 с помощью Microsoft Visual Basic. Создание современной системы "Паспортный стол" на языке программирования Delphi. Состав объектов, обеспечивающих функциональность всего клиентского приложения.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2015

 • Розробка програми на мові програмування С++ з використанням об'єктно-орієнтованого програмування. Робота з файлами, графікою, класами, обробка числової інформації. Графічні засоби мови програмування. Алгоритм задачі та допоміжні програмні засоби.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2013

 • Визначення поняття автоматизації та інформаційної технології. Вибір мови програмування, аналіз бібліотеки класів та системи масового обслуговування. Реалізація інтерфейсу програми Visual C# 2010 Express. Діаграма класів до основних функцій программи.

  курсовая работа, добавлен 28.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.